Wizytacja biskupia

      W dniach od 11 do 15 czerwca 2017 r. gościł w naszej Parafii i mieście biskup Tadeusz Pikus. Według przepisów prawa kościelnego biskup danej diecezji ma obowiązek co pięć lat odwiedzić każdą parafię. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno – gospodarczego. Podczas tych czterech dni biskup Tadeusz spotkał się z parafianami bielskiej fary, ludźmi chorymi, członkami ruchów, Radą Parafialną, odwiedził szkoły, spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta, Starostwa, Powiatu, odwiedził Straż Pożarną, Policję oraz Zgromadzenie Sióstr Dominikanek.

Pierwszego dnia, wizytacji, w niedzielę, miało miejsce powitanie Pasterza w progach bielskiej bazyliki. Ks. dziekan Kazimierz Siekierko wręczył biskupowi klucze do kościoła, podkreślając iż na ten czas Ekscelencja staje się gospodarzem miejsca. Następnie proboszcz parafii przybliżył biskupowi historię oraz obecny stan parafii i kościoła, a także wykonanych w nim prac. Ważnym punktem drugiego dnia wizytacji była wieczorna Msza św. sprawowana w dzień wspomnienia 108 błogosławionych męczenników, wśród których jest także błogosławiony ks. Antoni Beszta – Borowski, proboszcz i dziekan bielski zamordowany wraz z innymi mieszkańcami miasta. Podczas tej Mszy Biskup modlił się za ludzi chorych i cierpiących z naszej parafii oraz udzielił sakramentu namaszczenia. W środę ksiądz biskup spotkał się z członkami Rady Parafialnej, a następnie celebrował Eucharystię dla grup, akcji i stowarzyszeń działających przy naszej Parafii. Warto w tym miejscu nadmienić, iż w naszej Parafii działają: Akcja Katolicka, Caritas Parafialne, Szkolne Koło Caritas, Świetlica Socjoterapeutyczna, Ministranci i Lektorzy, Schola dziecięco – młodzieżowa, Kółka Różańcowe, Pomocnicy Maryi, Kościół Domowy, Koło Misyjne Dzieci, Odnowa w Duchu Świętym. W trakcie tej Mszy św. Biskup dokonał poświęcenia piętnastu witraży, które zamontowano w kościele w ciągu ostatnich trzech lat.

Zwieńczeniem wizytacji w Bazylice oraz we wszystkich Parafiach w Bielsku Podlaskim był dzień Bożego Ciała. W tym roku dzień ten nabrał jeszcze jednego, szczególnego charakteru, gdyż uroczystej Mszy św. oraz procesji eucharystycznej przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Eucharystię wraz z ks. Biskupem koncelebrowali bielscy proboszczowie, wikariusze oraz księża seniorzy.

        Wspólnie prośmy Boga, aby czas wizyty księdza biskupa w naszej Parafii oraz błogosławieństwo, które nam przekazał towarzyszyło w duchowym rozwoju i pomnażaniu królestwa Bożego na ziemi.

Pielgrzymka do św. Antoniego w Boćkach.

   13 czerwca w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św. Antoniego z Padwy, potężnego orędownika u Boga, znanego jako patron osób i rzeczy zagubionych. Jednym z wielu sanktuariów na całym świecie, w tym także w naszej diecezji, gdzie czczony jest św. Antoni, są Boćki w dekanacie bielskim. W sobotę, 10 czerwca, w Dzień Podlasia przypominający 18. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie, po raz kolejny, z parafii Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, wyruszyła piesza pielgrzymka do boćkowskiego sanktuarium. Na pielgrzymi szlak wyruszyło około 100 osób. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 2 latka, a najstarsza pątniczka 75 lat. Duchownemu wędrowaniu przewodzili bielscy wikariusze ks. Tomasz i ks. Paweł. Pielgrzymi po drodze wstąpili na chwilę modlitwy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Bielsku Podlaskim, które jak wspomniał kustosz ks. kan. dr Dariusz Kujawa, jest najmłodszym sanktuarium w naszej diecezji. Wędrowaniu towarzyszył śpiew prowadzony przez dziewczyny śpiewające w scholi oraz wspólna modlitwa. Pielgrzymów w sanktuarium powitał ks. proboszcz kan. Jan Bałdyga. Przy ołtarzu z obrazem i relikwiami św. Antoniego została odprawiona Msza św., której przewodniczył dziekan bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko. W homilii ks. dziekan zwrócił uwagę na mocne wsparcie św. Antoniego w życiu osoby wierzącej oraz siłę osobistej modlitwy. Po Mszy św. pielgrzymi mieli możliwość ucałować relikwie św. Antoniego z Padwy. Wszysecy bardzo uduchowini i z uwniechami na ustach wrócili do swoich domów. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w pielgrzymim szlaku. Tym którzy nie poszli, mówimy szczerze – żałujcie i zapraszamy Was za rok! 😀

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Antoniego w Boćkach

10 czerwca o godz. 7:00, spod bielskiej bazyliki wyruszy piesza pielgrzymka do sanktuarium św. Antoniego w Boćkach. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, by wyruszyć ze śpiewem i modlitwą na ustach, na pielgrzymkiwy szlak, zanosząc swoje dziękczynienia i prośby przed cudowny obraz św. Antoniego z Padwy.

Nowi kanonicy Podlaskiej Kapituły

   Bielska Bazylika była świadkiem wyjątkowego wydarzenia: 25 maja 2017 r. ks. bp Tadeusz Pikus wprowadził do grona kanoników honorowych czterech nowych członków. Szaty kanonickie przywdziali: ks. dr Piotr Arbaszewski, ks. Jan Henryk Bałdyga, ks. dr Andrzej Lubowicki oraz ks. mgr Bohdan Sawicki.
Obrzęd rozpoczęło uroczyste wprowadzenie nowych kanoników do Bazyliki przez ks. bpa Tadeusza Pikusa. Następnie ks. prał. Jerzy Cudny – prepozyt kapituły, krótko przypomniał życiorysy nowo mianowanych kanoników oraz odczytał dekret biskupa. Nowi członkowie Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej złożyli przed Bogiem i wszystkimi zgromadzonymi uroczyste wyznanie wiary, po czym poświęcone zostały części stroju kanonickiego. Nastąpił obrzęd nałożeniu szat kanonickich. Ks. Biskup przekazał każdemu znaku pokoju. Obrzęd zwieńczyła uroczysta Eucharystia. W homilii ks. Biskup przypomniał znaczenie i symbolikę szat kanonickich. Jak zaznaczył: „Piękne szaty nie mogą przykrywać grzechów, ale być okryciem dla cnót”.

Ks. dr Piotr Arbaszewski urodził się 1 maja 1968 r. w Siemiatyczach. Szkołę Podstawową ukończył w Ostrożanach. Naukę kontynuował w Technikum Elektrycznym w Białymstoku. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wstąpił w 1988 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Korytnicy 11 czerwca 1994 r. z rąk ks. bp. Jana Chrapka.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Siemiatycze św. Andrzeja Boboli, Sadowne oraz Łochów. Studia z zakresu teologii rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczył doktoratem. W 2013 r. został mianowany proboszczem w parafii Zembrów.
Na szczeblu diecezjalnym piastuje następujące urzędy i funkcje: dyrektor Wydziału ds. Rodziny, członek Rady Duszpasterskiej, wykładowca teologii małżeństwa i rodziny w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, dyrektor Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej, diecezjalny duszpasterz kobiet, diecezjalny moderator Domowego Kościoła.

Ks. Jan Henryk Bałdyga urodził się 9 marca 1958 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową oraz Technikum Mechaniczne ukończył w Węgrowie. W 1979 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 8 czerwca 1985 r. w Siedlcach otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Jana Mazura.
Jako wikariusz posługiwał kolejno w parafiach: Skrzeszew, Pilawa, Sarnaki, Kosów Lacki. W 1994 r. został proboszczem w parafii w Czeremsze, a od 2005 r. jest proboszczem w parafii Boćki.
W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję pierwszego dekanalnego wizytatora katechetycznego w Dekanacie Hajnowskim. Otrzymał Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej oraz medal Mater Verbi redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Ks. dr Andrzej Lubowicki urodził się 1 września 1976 r. w Siemiatyczach. Szkołę Podstawową ukończył w Stadnikach, a następnie Liceum Mechaniczne w Bielsku Podlaskim. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbył w latach 1995-2001. Święcenia kapłańskie otrzymał w Siemiatyczach 16 czerwca 2001 r. z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza.
Po dwuletniej pracy jako wikariusz parafii Hajnówka – Podwyższenia Krzyża św. odbył studia z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz na Wydziale Teologicznym św. Jana Ewangelisty w Palermo. W 2011 r. uzyskał doktorat z teologii pastoralnej.
Obecnie piastuje następujące urzędy i funkcje diecezjalne diecezjalne: kierownik Sekcji Młodzieżowych Organizacji Katolickich i diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dyrektor Wydziału Młodzieży, członek Rady Kapłańskiej, członek Rady Duszpasterskiej, pełnomocnik ds. projektów przy Krajowej Radzie KSM, dyrektor Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, dyrektor Nadbużańskiego Ośrodka Ewangelizacji, członek Rady ds. Ekonomicznych.

Ks. mgr Bohdan Ryszard Sawicki urodził się 22 września 1959 r. w Czarkówce Małej. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Perlejewie. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku a następnie w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Lubiejewie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wstąpił w 1980 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Nurcu Stacji 15 czerwca 1986 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Śledzianów, Bielsk Podlaski – Matki Bożej z Góry Karmel, Boćki, Starawieś oraz Siemiatycze – Wniebowzięcia NMP. Natomiast jako proboszcz posługiwał w parafiach: Tokary i Dołubowo. Od 2014 r. jest proboszczem w parafii Winna Poświętna.
W latach 2002 – 2006 pełnił urząd dekanalnego wizytatora katechetycznego w Dekanacie Siemiatyckim. Od 2016 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej. Otrzymał medal Mater Verbi redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski