Duszpasterze

Ks. prał. mgr Kazimierz Siekierko

Proboszcz

Ks. mgr Paweł Solka

Wikariusz

Ks. mgr Tomasz Łapiński

Wikariusz

Ks. prał. dr Ludwik Olszewski

Senior