Kontakt

Proboszcz:

Ks. prał. mgr Kazimierz Siekierko
tel./fax: 85/730 37 10

Wikariusze:

Ks. mgr Paweł Solka
tel. 692 544 790
e-mail: psoq@wp.pl

Ks. mgr Tomasz Łapiński
tel. 85/730 80 95

Senior:

Ks. prał. dr Ludwik Olszewski
tel. 724 091 300

KONTO PARAFII:

Parafia Rzymskokatolicka
Narodzenia NMP i św. Mikołaja
Bazylika w Bielsku Podlaskim
ul. Kościelna 4A, 17-100 Bielsk Podlaski

BANK BGŻ oddział operacyjny w Bielsku Podlaskim
nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0072 2020

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP i św. Mikołaja, Bazylika w Bielsku Podlaskim
ul. Kościelna 4 A
17-100 Bielsk Podlaski

 

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi

Siostry:

s. Zofia Lisek – przełożona

s. Anastazja Macoha

s. Bernadeta Chaim

s. Stanisława Małachwiejczyk

Adres:
ul. Żeromskiego 34
17-100 Bielsk Podlaski
Tel. 85-730 25 43
Adres mailowy: dominikanki.bielskpodlaski@gmail.com