Odpust ku czci św. Mikołaja

Odpust ku czci św. Mikołaja, patrona naszej Parafii, nie mógłby obejść się bez obecności tak znakomitego gościa, jakim jest sam święty biskup. Najbardziej były zachwycone dzieci, gdyż to one zostały obdarowane słodkimi upominkami.
Dzień odpustu, to jednocześnie czas zakończenia rekolekcji adwentowych, które głosił ks. Tomasz Szmurło, sekretarz bpa Tadeusza Pikusa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Andrzej Józwowicz pracujący w Nuncjaturze Apostolskiej w Moskwie.
Dla naszej wspólnoty to był również bardzo znaczący dzień, gdyż na zakończenie Mszy odpustowej, wyruszył obraz Jezusa Miłosiernego (kopia obrazu z Bielskiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego), który nawiedzi rodziny naszej Parafii

 

 

Jubileusz nadania imienia Szarych Szeregów Szkole Podstawowej nr 5

28 listopada 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Bielsku Podlaskim obchodziła szczególne święto – 20 rocznicę nadania jej zaszczytnego imienia Szarych Szeregów oraz ufundowania sztandaru.

Z tej okazji ks. biskup senior – Antoni Dydycz odprawił w bielskiej bazylice Mszę św. dziękczynną. W homilii przypomniał czasy swego dzieciństwa, kiedy to jako 9 –letni chłopak spotkał pierwszy raz prawdziwych harcerzy. Nawiązał też do bohaterstwa Szarych Szeregów i patriotycznej działalności Szkoły Podstawowej nr 5. Cała społeczność szkolna: dzieci, rodzice, dziadkowie oraz całe grono pedagogiczne dziękowało Bogu za dotychczasowe lata istnienia szkoły o tak pięknych tradycjach. Opatrzność Boża sprawiła, że ksiądz biskup był również obecny 20 lat wcześniej na uroczystości nadania imienia szkole.

Gośćmi „Piątki” w dalszej części świętowania, które miało miejsce już w murach szkoły byli oprócz wspomnianego już ks. biskupa Antoniego, ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, ks. dziekan Kazimierz Siekierko, księża wikariusze: ks. Paweł Solka oraz ks. Tomasz Łapiński; burmistrz miasta p. Jarosław Borowski, starosta bielski p. Sławomir Jerzy Snarski, wójt gminy p. Raisa Rajecka, przedstawiciel kuratorium oświaty p. Mirosław Macko, hm. Chorągwi ZHP Białystok – Hanna Horodeńska, phm. Hufca Bielsk Podlaski – Dariusz Kośko, radni miejscy, przedstawiciele straży, policji, zakładów pracy oraz  dyrektorzy bielskich szkół i przedszkoli i rodzice naszych uczniów.

Zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt. „Zawsze Szarymi Szeregami”. Treść występu artystycznego dzieci dotyczyła przebiegu II wojny światowej i pięknej postawy harcerzy w walce o wolną Polskę.

R.Wróblewska, B. Żoch, R. Rzepniewska – nauczycielki SP nr 5

 

Adwent 2016

Imieniny naszego organisty – Marcina

Radości z wykonywanej pracy, nieustannego rozwoju talentów i obfitości Bożych darów na każdy dzień
życzymy naszemu panu organiście, Marcinowi z okazji Jego imienin!

Niech Twoje życie będzie piękną pieśnią na Bożą chwałę 🙂