Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiej Nocy -Paschy naszego Pana, Jego przejścia ze śmierci do życia. Tę Noc rozświetla Zmartwychwstały Chrystus, Słońce sprawiedliwości, Pan Życia i śmierci. Oto Dobra Nowina dla nas „Chrystus Pan Zmartwychwstał, śmierć została pokonana. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo” – wołamy za św. Pawłem.

Pochylając się nad Księgą życia – Pismem Św. dziś przywołujemy historię zbawiania ludzkości; historię, w którą wkroczył Bóg, by ocalić człowieka od śmierci. Stajemy się nijako naocznymi świadkami paschy – przyjścia Pana, wielkich dzieł, jakich On dokonał na przestrzeni czasu. Rozważamy dziś wiele aspektów owego przyjścia:

  • przez wody Morza Czerwonego i wodę Chrztu;
  • ze śmierci do życia;
  • z ciemności do światła;
  • z upadku do życia chwały.

Wypełnieniem wydarzenia paschalnego, jego punktem kulminacyjnym jest Tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pan, Jezusa Chrystusa.

Przebogata jest treść całej dzisiejszej Liturgii obfitującej w symbole życia: światła, słowa, wody i uczty. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części liturgii:

  • Liturgii Światła, podczas której zostaje poświęcony Paschał symbolizujący Chrystusa, wiekuistą światłość świata, który zapalony zostaje wniesiony do świątyni.
  • Liturgii Słowa z uroczystym Alleluja.
  • Liturgia chrzcielna z poświęceniem wody i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
  • Liturgii Eucharystycznej.

Niech obchód Liturgii Wielkiej Soboty będzie dla nas doświadczeniem Boga żywego, który jest, który był, i który przychodzi.