3 Maja – NMP Królowej Polski

Uroczystości patriotyczne z okazji 3 Maja: Święta Uchwalenia Konstytucji i Matki Bożej – Królowej Polski! Eucharystii przewodniczył dziekan bielski ks. kanonik Kazimierz Siekierko, w koncelebrze ks. kan. Bogdana Mutianko oraz ks. kan. dra Dariusza Kujawy proboszcza i kustosza sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Bielsku Podlaskim, który wygłosił patriotyczne kazanie. Na Mszy św. zgromadzili się przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy Bielsk Podlaski, dyrektorzy szkół i przedsiębiorstw, poczty sztandarowe, zuchy, harcerze. Mszę św. ubogacił śpiew chóru Polskiej Pieśni Narodowej.