Rezurekcja

21 kwietnia

  1. Trwa oktawa uroczystości Świąt Wielkiej nocy
  2. Poniedziałek Msze św. o godz. 730, 900, 1030, 1200, 1800. Taca na KUL
  3. W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. Godz. 1500 – Godzina Miłosierdzia, adoracja i wspólna modlitwa. Taca na cele charytatywne prowadzone przez Caritas.
  4. Dziękujmy s. Anastazji, ks. wikariuszom, p. Helenie, p. Stanisławowi, p. Januszowi, ministrantom za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych w naszej świątyni. P. Marcinowi, organiście i scholi za śpiew.

Wigilia Paschalna

Liturgia Męki Pańskiej