Adoracja i spowiedź

Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. II prefacja wielkopostna.

Ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne, jako Wasi duszpasterze będziemy od jutra (27.03.2020) codziennie, w godzinach od 15.00 do 18.30 dostępni w konfesjonałach, aby służyć Wam SAKRAMENTEM SPOWIEDZI. W tym czasie będzie wystawiony Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji.

UWAGA:
1. W tym czasie prosimy zajmować ławki oznaczone tylko i wyłącznie kartkami (pozwoli Nam to zachować bezpieczne odległości).
2. Nie stajemy w kolejkach do konfesjonałów.
3. Stosujemy się do zasad ogłoszonych przez władze państwowe w związku z epidemią.
4. Co 30 minut będzie udzielana Komunia Święta.
5. W konfesjonałach znajdują się folie odgradzające penitenta od kapłana oraz są stale odkażane w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Korzystajmy z miłosierdzia Pana w tym czasie łaski.