Diecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej w Siemiatyczach

Dnia 21 października 2017 r. w Siemiatyczach odbył się kolejny Diecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Spotkanie rozpoczęło się w Siemiatyckim Ośrodku Kultury.

W Zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Bazylice w Bielsku Podlaskim.

 

Zebranych przywitał diecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej ks. dr Piotr Wójcik.

 
Jednym z gości Zjazdu był Arcybiskup Kyrillos Kamal William Samaan OFM egipski duchowny Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego.

Pierwszym punktem programu była prelekcja ks. prof. Waldemara Cisło na temat: „Pomoc prześladowanym wyrazem Miłosierdzia Chrześcijańskiego”.

Ks. prof. Waldemar Cisło przedstawił aktualną sytuację w Syrii. Najważniejszym przesłaniem były słowa: Ludzie tutaj nienawidzą obu stron konfliktu. „Nie chcemy siły reżimu lub FSA, my po prostu chcemy żyć w pokoju.”
Ksiądz Cisło jako przewodniczący polskiej sekcji papieskiego dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie apelował o pomoc chrześcijanom m.in. w Syrii. Podkreślał, że pomagać tym ludziom trzeba tam na miejscu, oni tego właśnie chcą i potrzebują.

Po prelekcji obu zaproszonym gościom podziękowała Pani Maria Dzierżanowska, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

W przerwie ks. prof. Waldemar Cisło podpisywał książkę swojego autorstwa „Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.”

W czasie przerwy był czas na rozmowy i dyskusje przy kawie i ciastku.

Po spotkaniu w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyła się Masz Św., której przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Pikus.

 

Po Mszy Św. uczestnicy Zjazdu udali się na wspólny posiłek. W czasie posiłku była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych oddziałów Akcji Katolickiej naszej Diecezji.

Na zakończenie spotkania wszyscy pożegnali ks. Biskupa.

 

 

 

 

 

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Hodyszewa

20170930 115803(0)

W słoneczny sobotni poranek 30 września dzieci z naszej parafii, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie.
Po drodze dzieci odwiedziły Kościół Parafialny w Topczewie, w którego bocznej kaplicy znajduje się cudami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej – najstarsza kopia Jasnogórskiej Ikony na terenie Diecezji Drohiczyńskiej.
Po dotarciu na miejsce mali pielgrzymi wysłuchali opowiadania o historii Sanktuarium w Hodyszewie a następnie, wraz z rodzicami i katechetami dziękowali za dar Eucharystii wspólnie uczestnicząc we Mszy Św., którą odprawił ks. Paweł Solka.
Gdy nadszedł czas odpoczynku, wszyscy mogli upiec kiełbaski przy ognisku w pobliżu Domu Pielgrzyma i skorzystać z wolnego czasu. 
Na koniec pielgrzymi udali się do Krynicy, gdzie według tradycji miała objawić się Cudowna Ikona Matki Bożej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii 🙂

Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Hodyszewa

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09-10.06.2017 r.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej reprezentowało 5 osób. Do Częstochowy pojechaliśmy wspólnie z POAK z Brańska.

Dzień 1

W drodze do Częstochowy zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, aby pomodlić się u stóp Matki Bożej Loretańskiej oraz przy grobie błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

 Historię powstania Sanktuarium opowiedziała nam jedna z sióstr Zgromadzenia.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej rozpoczęła się konferencją, która odbyła się dnia 09.06.2017 r. w Redakcji tygodnika „Niedziela” w Częstochowie.

Zebranych powitała Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, Pani Urszula Furtak.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał J.E. Abp Stanisław Nowak, Biskup Senior Archidiecezji Częstochowskiej. Ksiądz Arcybiskup nawiązał do największych rocznic obchodzonych w tym roku: 100-lecia objawień fatimskich, 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Jednocześnie J.E. zwrócił uwagę, że przychodzi nam się głosić Jezusa w trudnych czasach – w czasach rewolucji antyludzkiej, genderowskiej. Dlatego misją Akcji Katolickiej jest stanąć z mocą na czele działania w obronie Boga i człowieka. Siły zaś czerpać mamy od Maryi, która, jak powiedział św. Jan Paweł II „jest wszechmocą na kolanach”.

O. Mariusz Tabulski, Definitor Zakonu Paulinów przedstawił temat: „Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia fatimskie w obronie wiary i cywilizacji.” Ojciec Tabulski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż Śluby Jasnogórskie były przypomnieniem Europie praw człowieka. To one przygotowały nasz Naród do wejścia w trzecie tysiąclecie i są warunkiem naszej dojrzałości i miejsca w Europie.

Prelegent odwołując się też do 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej powiedział, że w dzisiejszych czasach mamy być żywą koroną czci i chwały Maryi.

Bardzo ciekawy wykład wygłosił też ks. dr Szymon Stułkowski (na zdjęciu pierwszy  z prawej), Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, który mówił na temat: „Idźcie i głoście! Ale razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.” W swoim ciekawym wystąpieniu, opartym o rozważanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (5, 17-25), ks. Stułkowski powiedział, że naszym zadaniem jest odczytywać pragnienie człowieka związane z tęsknotą za Jezusem. Mamy więc tak działać, aby drugi człowiek spotkał Jezusa. Dzięki temu Bóg będzie mógł dotykać ludzi ze względu na naszą wiarę (wiara zastępcza).

Wystąpienia zakończyła dyskusja.

Po konferencji wszyscy zebrani udali się na Apel Jasnogórski, który poprowadził J.E. Bp Mirosław Milewski, krajowy Asystent Akcji Katolickiej.

Dzień 2

Drugi dzień Pielgrzymki rozpoczęliśmy w Archikatedrze Częstochowskiej, która jest Sanktuarium Świętej Rodziny. Na zdjęciu – Poczet Sztandarowy w towarzystwie J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej oraz Pani Urszuli Furtak, Prezes Zarządu KIAK.

Na rozpoczęcie spotkania w Katedrze wszyscy zebrani członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski odśpiewali Hymn Akcji Katolickiej w Polsce „My chcemy Boga, Panno święta!”.

W Katedrze słowo do zebranych wygłosił J.E. Ks. Bpa Mirosław Milewski, który nawiązując do 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, zwrócił uwagę, że trójka dzieci doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje i czego chcą, dlatego ich świadectwo było szczere, proste i znaczące. Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, życzył wszystkim członkom Stowarzyszenia, aby, zgodnie z hasłem pielgrzymki, szli i głosili razem z Maryją oraz aby nasze świadectwo było znaczące.

Po zakończonych uroczystościach przeszliśmy z Katedry na Jasną Górę, odmawiając modlitwę różańcową.

Pielgrzymkę zakończyła Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem J.E. Bpa Mirosława Milewskiego. Podczas homilii Krajowy Asystent Akcji Katolickiej mówił o czterech filarach działalności Akcji Katolickiej:

I. Filar – modlitwa. Nasze pomysły muszą rodzić się na kolanach;

II. Filar – formacja, która musi być ciągła, abyśmy mogli patrzeć na świat oczyma wiary;

III. Filar – poświęcenie. Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów, którzy zechcą poświęcić czas dla innych ludzi;

IV. Filar – apostolat – ewangelizacja, jesteśmy ludem w drodze i mamy pomagać wszystkim.

Wszystkie cztery filary w działalności Akcji Katolickiej są niezbędne. Bez któregokolwiek z nich Akcja Katolicka nie będzie solidnym budynkiem, ale prowizorycznym barakiem.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09-10.06.2017 r.