II Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej odbył się w Krakowie w dniach 17-20 września 2015 r. pod hasłem „NIEŚMY EWANGELIĘ NADZIEI”. W kongresie uczestniczyło ok. 750 członków Akcji Katolickiej z całej Polski.

Kongres rozpoczął się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Mszą św. odprawioną przez J. Em. Kard. Stanisława Dziwisza w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.

Dwa dni Kongresu poświęcone były wystąpieniom zaproszonych gości i dyskusjom na temat bieżących problemów społecznych, politycznych i kulturalnych. Wszystkie spotkania odbywały się w Filharmonii Krakowskiej i podzielone były na 4 sesje:

I. Rodzina fundamentem społeczeństwa.
II. Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych.
III. Chrześcijański wymian polityki.
IV. Kultura – wolność i odpowiedzialność.

Zaproszonymi gośćmi, którzy wzięli udział w sesjach byli m.in.:

dr Maria Smereczyńska, lek. med. konsultant Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski;
dr Cezary Mech, ekonomista, b. wiceminister finansów, Prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE;
dr Szymon Grzelak, psycholog, Prezes Zarządu Instytutu profilaktyki Zintegrowanej;
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Wiceprezes Zarządu KIAK z żoną Małgorzatą;
prof.dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii;
prof. dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW;
adw. Zbigniew Cichoń – adw. Zbigniew Cichoń, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej, senator RP VII kadencji, b. członek Trybunału Stanu;
prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. UJ, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
Marek Jurek, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczpospolitej
prof. dr hab. UŁ Kazimierz Ujazdowski, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta filmowy;
Jerzy Zelnik – aktor teatralny i filmowy;
Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta.

Na zakończenie dwóch dni obrad zebrani mieli okazję uczestniczyć w koncercie i wysłuchać „Oratorium o Bożym Miłosierdziu” w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN.

Kongres zakończył się przemarszem wszystkich uczestników z Placu Matejki na Rynek Główny oraz uroczystą Mszą św. celebrowaną przez J.E. Abp Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Msza św. była transmitowana przez TVP Polonia.

Ważne myśli Kongresu

Kard. Stanisław Dziwisz
Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej

o. Marek Fiałkowski OFM Conv.
Zadania dla Akcji Katolickiej:
1. Świętość i nawrócenie
2. Permanentna i wielostronna formacja.
3. Budowanie środowiska chrześcijańskiego.
4. Odważny dialog ze współczesnym światem.
5. Aktywność w życiu społecznym.

prof. dr hab. Maria Ryś
Budowanie cywilizacji miłości to troska o świętość, odwagę, szacunek dla drugiego człowieka.
Musimy zrezygnować z oceny drugiego człowieka. Prawo do takiej oceny ma tylko Bóg. Natomiast nie możemy akceptować zła czynionego przez drugiego człowieka.

Marek Jurek
Każdy człowiek jest powołany do działalności politycznej. Polityka bowiem w sensie szerokim jest roztropną troską o dobro wspólne. Wszyscy bez wyjątku uczestniczymy w tworzeniu dobra wspólnego.

Jerzy Sosnowski
Musimy nauczyć się tak wyrażać dezaprobatę, aby nie wpadać w pułapkę nienawiści. Rzetelny dialog z drugim człowiekiem powinien opierać się na następującym założeniu: „być może ja nie całkiem mam rację, być może ty nie całkiem się mylisz”.

Bioenergoterapia czyli zdrowie za wszelką cenę.

bioenergoterapiaOd kilku lat zauważa się w Polsce narastające zainteresowanie niekonwencjonalnymi metodami leczenia. Coraz więcej osób zamiast do lekarza udaje się do bioenergoterapeuty, homeopaty, kręgarza czy innego uzdrowiciela. Jednocześnie przez zwolenników ruchu New Age szeroko lansowane są teorie o nieograniczonym potencjale ludzkim, gdzie dużą rolę odgrywa pojęcie energii kosmicznych i ich właściwości, nie odkrytych jakoby jeszcze przez tradycyjną naukę.

Pojęcie uzdrawiających energii nie jest nowe i znane było już w starożytności. Hipokrates np. (ur. 60 r. p.n.e.) wyobrażał sobie leczniczą energię jako [CZYTAJ DALEJ…]

Bioenergoterapia czyli zdrowie za wszelką cenę (cz. 2.)

bioenergoterapiaPodsumowaniem pierwszej części artykułu było stwierdzenie, iż bioenergoterapeuta, chcąc działać skutecznie musi posługiwać się intuicją mediumiczną, tzn. stać się medium. Medium to osoba, która ma świadomy lub nieświadomy kontakt z bytami duchowymi. Nie wszyscy bioenergoterapeuci zdają sobie sprawę z obecności duchów podczas seansów uzdrawiających. Są jednak i tacy, którzy nie tylko świadomie kontaktują się z owymi bytami, ale i otwarcie o tym mówią. Wydaje się to mało prawdopodobne, wręcz nierzeczywiste. Dlatego oddajmy głos samym bioenergoterapeutom.

Marian Tyślewicz (doktor inżynier, uzdrowiciel z Gdańska, zajmuje się bioenergoterapią 18 lat) mówi: [CZYTAJ DALEJ…]

Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w Brańsku

Diecezjalne spotkanie Akcji Katolickiej w Brańsku

Dnia 10 października 2015 r. odbyło się spotkanie diecezjalne Akcji Katolickiej w Brańsku. Spotkanie rozpoczęło się w kościele Wniebowzięcia NMP prelekcją ks. prof. dr hab. Tadeusza Syczewskiego, który swoje wystąpienie poświęcił znaczeniu chrzcielnicy w Kościele Katolickim.

Po prelekcji zebrani uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył J.E. ks. prof. dr Tadeusz Pikus. Kazanie wygłoszone przez ks. Biskupa dotyczyło sakramentu chrztu, przez który jesteśmy wszczepieni w życie, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kto przyjmuje chrzest jednoczy się z Bogiem. Jest to jedność duchowa. W chrzcie otrzymujemy niezwykły dar, który łączy nas z Bogiem – wiarę. To od niej zależy życie Boga w nas, to na jej bazie rozpoczyna się autentyczna modlitwa. Dzięki wierze poznajemy, że Bóg nas kocha, ale ważne jest coś jeszcze …. ważne jest abyśmy my również kochali Boga. Miłość do Boga jest także Jego darem dla nas za pośrednictwem Ducha Świętego. Miłość ta nie opiera się tylko na uczuciu. Jezus powiedział wyraźnie : „Jeśli Mnie miłujecie będzie zachowywać moje przykazania.”(J 14,15). Potrzeba więc abyśmy się ciągle nawracali – wypełniali przykazania oraz głosili Chrystusa”.

Po Mszy św. wszyscy obecni złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.

Intencje Mszy Świętej w tygodniu 12 – 18.10.2015

DATA GODZINA INTENCJE 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
12 października
7:00 + Wiesław Nawarenko
7:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże w 75 r. urodzin Reginy-Weroniki
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
7:30 + Michał i Stanisława (f) Jakonowicz
17:30 + Franciszek i Jadwiga Łapińska
WTOREK
13 października
7:00 + Wacław Niewiński (greg.)
7:00 + Genowefa (1r.), Henryk Niewińscy
7:30 + Stanisław (6r.), Janina (11r.), Bolesław, Bolesława (f), Jan Kryńscy
7:30 + Genowefa (1r.), Henryk Niewińscy
17:30 Za żyjących i zmarłych członków KŻR pw. MB Królowej Rodzin
ŚRODA
14 października
7:00 + Wiesław Klejmont, Henryk i Helena Lubowiccy
7:00 + Janina (f), Kazimierz, Adela, Antoni, Bronisława (f), Jarosław
7:30 + Maria Sidorska (2 r.), zm. z rodz Sidorskich
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
17:30 + Helena i Eugeniusz Olędzcy, Jadwiga i Jerzy Antczak
CZWARTEK
15 października
7:00 + Aleksander, Stanisław, Gabriela (f), Stanisław Pietrzykowscy, Czesław Kosiński
7:00 + Jan, Stanisława (f) Odachowscy, zm. z rodz. Odachowskich; Maria, Henryk Grabowscy; Marcel, Leokadia Kardaszewicz
7:00 do MB i św. Jana Pawła II o zdrowie i błog. Boże dla Jadwigi
7:30 dziękczynna za 75 lat życia, z prośbą o odpuszczenie grzechów i bł. Boże na dalsze lata
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
17:30 + Zbigniew, Edward Malinowscy; Antonina (f)
PIĄTEK
16 października
7:00 do MB i św. Jana Pawła II o błog. Boże dla Danuty i Leszka Łoniewskich i dla całej rodziny
7:00 + Marian, Marianna, Kazimierz Sawiccy
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
7:30 + Piotr Iwaniuk (7 r.), zm. z rodz. Iwaniuk i z rodz. Mociun
17:30 + Józef Konobrocki (10 r.)
SOBOTA
17 października
7:00 + Mieczysław Paprocki
7:30 + Wacław Niewiński (greg.)
7:30 + Władysława (f) Karolczuk (19 r.), Marian, Antoni, Stanisław, Kazimiera, Karol z rodz. Niemyjskich
17:30 + Jadwiga Olszewska (1 r.)
17:30 + Jan (4 r.), Józef, Kajetan, Karolina (f), Felicja, Stanisław, Jadwiga, Czesław, Henryk
NIEDZIELA
18 października
7:30 + Józef Hryniewicki i zm. z rodz. Hryniewickich
9:00 + Artur Pawlik
9:00 + Wacław Niewiński (greg.)
10:30 + Wacław (13 r.), Stanisława (f), Anna, Felicja, Antoni, Józef, Jan Niewińscy; Eugenia (f), Jan Fiedorowicz
12:00 50 rocz. małżeństwa Anny i Eugeniusza Szumiejko
18:00 + Wiesław Rudko (8 r.)