Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiej Nocy -Paschy naszego Pana, Jego przejścia ze śmierci do życia. Tę Noc rozświetla Zmartwychwstały Chrystus, Słońce sprawiedliwości, Pan Życia i śmierci. Oto Dobra Nowina dla nas „Chrystus Pan Zmartwychwstał, śmierć została pokonana. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo” – wołamy za św. Pawłem.

Pochylając się nad Księgą życia – Pismem Św. dziś przywołujemy historię zbawiania ludzkości; historię, w którą wkroczył Bóg, by ocalić człowieka od śmierci. Stajemy się nijako naocznymi świadkami paschy – przyjścia Pana, wielkich dzieł, jakich On dokonał na przestrzeni czasu. Rozważamy dziś wiele aspektów owego przyjścia:

  • przez wody Morza Czerwonego i wodę Chrztu;
  • ze śmierci do życia;
  • z ciemności do światła;
  • z upadku do życia chwały.

Wypełnieniem wydarzenia paschalnego, jego punktem kulminacyjnym jest Tajemnica Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pan, Jezusa Chrystusa.

Przebogata jest treść całej dzisiejszej Liturgii obfitującej w symbole życia: światła, słowa, wody i uczty. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części liturgii:

  • Liturgii Światła, podczas której zostaje poświęcony Paschał symbolizujący Chrystusa, wiekuistą światłość świata, który zapalony zostaje wniesiony do świątyni.
  • Liturgii Słowa z uroczystym Alleluja.
  • Liturgia chrzcielna z poświęceniem wody i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
  • Liturgii Eucharystycznej.

Niech obchód Liturgii Wielkiej Soboty będzie dla nas doświadczeniem Boga żywego, który jest, który był, i który przychodzi.

 

 

Poświęcenie pokarmu

W Wielką Sobotę o pełnych godzinach mieliśmy szansę poświęcić pokarm. Jak będzie widać poniżej wielu parafian, jak i zapewne gości brało udział w tymże obrzędzie.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

O tej godzinie, o której kiedyś na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zabijano paschalne baranki, na Krzyżu, za miastem umierał Jezus, Baranek, który na swoje ramiona wziął grzechy nas wszystkich. Była to godzina dziewiąta (według rachuby czasu wtedy stosowanej), czyli nasza godzina trzecia, popołudnie Wielkiego Piątku. Idąc za tradycją pierwszych wieków, Kościół święty nie sprawuje dziś Eucharystii. Trwa w milczeniu i patrzy na Krzyż – Drzewo, na którym zawisło zbawienie świata, na którym nasz Pan złożył prawdziwą Ofiarę Ciała i Krwi swojej Przenajświętszej.

Ponieważ był dzień przygotowania Paschy, ciało Pana Jezusa zdjęto z Krzyża i złożono pospiesznie w grobie. Wspominając tamto wydarzenie, na zakończenie liturgii przenosi się  Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Tej nocy i jutro, w Wielką Sobotę, będziemy trwać przy Nim na modlitwie, aby plon Jezusowej śmierci był dla nas siłą, abyśmy Jego mocą codziennie wstawali z grobu naszych grzechów.

Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczynamy dzisiaj Święte Triduum Paschalne – dni, w których rozważamy przejście Pana Jezusa przez mękę i śmierć do chwały zmartwychwstania. W Wielki Czwartek, nasze serca i myśli biegną w stronę Wieczernika, tam gdzie Chrystus sprawuje ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę. Tamten wieczór był dla Żydów wyjątkowym świętem – Paschą na cześć Pana. Przaśny chleb na stole, gorzkie zioła i baranek – to wspomnienia nocy, w której Bóg wyzwolił swój naród z „mocy faraona”. W tamten błogosławiony wieczór także Pan Jezus i uczniowie świętują Paschę, pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. Ale oto w pewnym momencie dokonuje się rzecz niezwykła. Nasz Pan mówi: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja”. Ostatnia Wieczerza jest dla całego Kościoła pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.

Po skończonej Wieczerzy Pan Jezus udaje się ze swoimi uczniami do Ogrójca, aby tu spędzić ostatnią noc na modlitwie – na modlitwie samotnej, bo zabraknie Mu nawet przyjaznej bliskości Apostołów. Tylko pot i krople krwi będą spływać z Jego czoła udręczonego śmiertelnym lękiem. Wkrótce nasz Pan zostanie pojmany, zaprowadzony przed Sanhedryn, a następnie przez całą noc osadzony w więzieniu, gdzie straż będzie znęcać się nad Nim. Na pamiątkę tych bolesnych dla Chrystusa godzin, na zakończenie Mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do „ciemnicy”. Następnie wierni adorują Pana Jezusa, towarzysząc Mu w bólu, smutku i opuszczeniu.

Program Świętego Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania)

Wielki Czwartek

1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Po Mszy św. adoracja przy „Ciemnicy” do godz. 2200 (prowadzi Akcja Katolicka i Pomocnicy Maryi)

Wielki Piątek

700 – rozpoczęcie adoracji przy „Ciemnicy”

1800 – Liturgia Męki Pańskiej (ofiary składane przy adoracji Krzyża św. na utrzymanie Grobu Pańskiego w Ziemi Świętej)

Po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 2200 (prowadzi Odnowa w Duchu Świętym i Kościół Domowy)

Wielka Sobota

700 – rozpoczęcie adoracji przy Grobie Pańskim

900, 1000, 1100, 12 00, 1300, 1400 i 1500 – poświęcenie pokarmów w Bazylice (ofiary składane przy poświęceniu pokarmów na cele misyjne)

1000 – poświęcenie pokarmów w wioskach (2 księży)

1800 – Msza św. Wigilii Paschalnej

Po Mszy św. adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 2200 (prowadzi młodzież)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

500 – adoracja przy Grobie Pańskim

600 – Msza św. z procesją rezurekcyjną

Pozostałe Msze św. o godz. 1030, 1200 i 1800