Niedziela Palmowa

Koncert zespołu Fart

Stowarzyszenie „Lazur Nadziei” – spotkanie opłatkowe

W dniu 17 grudnia 2015  roku  odbyło się spotkanie opłatkowe  członków Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych  „Lazur Nadziei”. Miejscem spotkania był Osiedlowy  Dom   Kultury w Bielsku Podlaskim. Na uroczystość przybyli rodzice wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi oraz goście. Obecni byli  duchowni: Ks. mgr Paweł Solka i  Ks. prot. mgr Jarosław Ciełuszewski oraz przedstawiciele  Osiedlowego Domu Kultury. Prezes stowarzyszenia „Lazur Nadziei” pani Krystyna Matysiak przywitała gorąco wszystkich zebranych. Następnie głos zabrali duchowni. Został odczytany  fragment Ewangelii i odmówiona wspólna modlitwa. Zebrani złożyli sobie najszczersze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego  2016  Roku oraz podzielili się opłatkiem i prosforą. Gdy wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku , na uroczystość przybyli kolędnicy. Pięknym śpiewaniem kolęd zauroczyły wszystkich uczennice z II LO w Bielsku Podlaskim – członkinie zespołu „Asteria”. Po występie chórzystek na salę zawitał Mikołaj i wręczył osobom niepełnosprawnym prezenty ufundowane przez sponsorów. Następnie grupa harcerzy, pod kierunkiem pani Basi Andrejuk, zaśpiewała piękne kolędy. Do kolędowania włączyli  się wszyscy uczestnicy spotkania opłatkowego. Na zakończenie Pani Prezes podziękowała wszystkim za przybycie.

Spotkanie opłatkowe było pierwszym wspólnym spotkaniem wszystkich członków stowarzyszenia „Lazur Nadziei” i ich podopiecznych. Odbyło się w miłej rodzinnej i świątecznej atmosferze.

Odpust Św. Mikołaja

Z racji, że nasza parafia jest pod wezwaniem Św. Mikołaja, to po Mszy Św. na 1200  gościliśmy samego Św. Mikołaja. Z tej również okazji, że wszyscy byliśmy grzeczni to dostaliśmy od Niego słodkości. 

Zabawa andrzejkowa

W dniu dzisiejszym 28.11.2015r. w naszych salkach parafialnych odbyła się zabawa andrzejkowa, w której brały udział dzieci i młodzież należąca do naszej Bazyliki, ale również goście parafii z Topczewa. Opiekę nad nami sprawowali Ks, Mariusz, s. Anastazja oraz pan Marcin.
Na podstawie relacji zdjęciowej zaobserwujemy zabawy i tańce, w których brali udział wszyscy uczestnicy, bez wyjątków.