Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – obchody 3 maja

Jak co roku, 3 maja wierni w kościele katolickim obchodzą uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, co również nawiązuje do innych uroczystości tj. obrona Jasnej Góry w 1655r., czy ślubów Kazimierza – oddanie królestwa pod opiekę Matki Bożej, jak również uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

We wtorek  3 maja została odprawiona uroczysta Msza Święta w naszej Bazylice w intencji naszej Ojczyzny, przewodniczył jej Ks. prałat Henryk Polak. Po eucharystii złożono kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II, a następnie poczty sztandarowe, delegacje i wszyscy uczestnicy udali się  na skwer Izabeli Branickiej, gdzie przy pomniku Niepodległości Polski odbyła się oficjalna część obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Bielsku Podlaskim – podsumowanie

DSC04692W sobotę 23.04.2016 roku uroczystą Mszą Świętą zakończyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Bielsku Podlaskim, które trwały przez 9 tygodni. Wzięło w nich udział 75 osób. Byli to ludzie z bielskich parafii oraz z Brańska. REO było zorganizowane przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz” działającą przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

Prowadzącym rekolekcje był ks. Andrzej Witerski – diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym, który głosił katechezy. Z ramienia Wspólnoty REO prowadziła i koordynowała modlitwy Anna Truskolawska. Otrzymaliśmy duże wsparcie animatorów ze wspólnot z Hajnówki, Ciechanowca i Hodyszewa. Na wylanie darów Ducha Świętego w sobotę przyjechali animatorzy z Białegostoku, Księżyna, Wasilkowa, Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego. REO zakończyło się agapą w sali bł. Antoniego Beszty – Borowskiego.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania rekolekcji i umożliwiły uczestnikom ich przeżycie oraz pogłębienie wiary.

Życzę, aby radość w Waszych sercach trwała cały czas, a rozpalony ogień Ducha Świętego nigdy nie gasł.

Lider Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz” – Ewa Koc

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy wszystkim naszym parafianom oraz ich gościom gorące i szczere życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością i naszym życiem. Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych. Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Okres Zmartwychwstania Pańskiego zaczyna wczesna niedzielna msza św. tzw. rezurekcja
O północy lub o świcie we wszystkich kościołach odprawia się tzw. Rezurekcję, czyli Mszę św. o Zmartwychwstaniu Pańskim. Przed Mszą św. kapłan udaje się do Grobu Chrystusa, odprawia krótki obrzęd rezurekcyjny, bierze Najświętszy Sakrament i rusza procesja dookoła kościoła ze śpiewem pieśni: „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Procesja obchodzi kościół trzy razy wokoło. Na czele procesji niesiony jest krzyż z zawieszoną na ramionach stułą koloru czerwonego oraz figura zmartwychwstałego Chrystusa i paschał. Za nimi zaś cała służba liturgiczna, kapłani wraz z parafianami i gośćmi.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna, w której uczestniczyliśmy, stanowi centralny moment celebracji naszej wiary. Dzisiaj bowiem dopełnia się wszystko to, co rozważaliśmy
i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do święta Zmartwychwstania koncentrowało się wokół czuwania na modlitwach, śpiewach i słuchaniu Słowa Bożego.W tę właśnie noc, w której Chrystus zmartwychwstał, dokonują się ogromne tajemnice naszej wiary. Jeszcze wtedy, gdy pierwsi nasi rodacy otrzymywali chrzest święty, była to wspólna rocznica chrztu świętego dla wszystkich dorosłych. W noc Wigilii Paschalnej przyjmowało się chrzest. Stąd właśnie znamy datę chrztu Mieszka I: 14 kwietnia 966 roku, bo to była noc Zmartwychwstania Pańskiego.
Dzisiejsza liturgia, była drogą wiodącą w kierunku fundamentów chrześcijaństwa – do Chrystusa, który jako pierwszy przeszedł ze śmierci do życia; do Chrystusa, który jest światłem wiodącym ku życiu w chwale; do Chrystusa, który na chrzcie świętym dał nam nowe życie, a w Eucharystii jest dla na nieustannie źródłem tego nowego życia.
Liturgia składała się z następujących części: na początku odbył się obrzęd światła. Na zewnątrz nastąpi poświęcenie ognia, od którego zostanie zapalony paschał – świeca symbolizująca Chrystusa zmartwychwstałego.
Następnie w nastroju radości przeszliśmy  do liturgii słowa Bożego, podczas której rozważaliśmy wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w dziejach ludzkości.
W odpowiedzi na słowo Boże, przejęci pragnieniem, aby i nasze życie włączyło się w wielkie plany Boże i służyło ich wypełnieniu, odnowiliśmy przyrzeczenia złożone niegdyś na naszym chrzcie. Zakończyliśmy czuwanie udziałem w liturgii Eucharystii, przyjmując Komunię świętą, łączącą nas ostatecznie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Potem wyszliśmy na zewnątrz, by ogłosić światu: „Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał”.

I w ten oto sposób otaczająca nas dotąd ciemność znika bez śladu. Nasze czuwanie, które do tej chwili upływało we mroku, w nastroju powagi, staje się pełne radości, bo Chrystus, którego powtórnego przyjścia w chwale oczekiwaliśmy, jest wśród nas obecny. Jego światło prowadzi nas ku niebieskiej ojczyźnie – jak słup ognisty prowadził Izraelitów w ich wędrówce do Ziemi Obiecanej.