Imieniny Ks. Mariusza

Drogi Księże Mariuszu,
z okazji imienin pragniemy złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil!
Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, 
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca. 🙂

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Odnowy w Duchu Świętym – 10 stycznia 2016 r.

Dnia 10 stycznia w Drohiczynie członkowie Ruchu Odnowy w Duchu Świętym przeżywali tegoroczne spotkanie opłatkowe z ks. Bp. Tadeuszem Pikusem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

PASTERKA

Pasterka jest szczególnym dniem w naszej wierze, jest Mszą Św. upamiętniającą przyjście na świat Jezusa. Msza Św. odbywa się w nocy o 2400 z 24 na 25 grudnia.
I w tym zwyczaju mamy krótką fotorelację z tak szczególnego wydarzenia jak Boże Narodzenie.

Stowarzyszenie „Lazur Nadziei” – spotkanie opłatkowe

W dniu 17 grudnia 2015  roku  odbyło się spotkanie opłatkowe  członków Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych  „Lazur Nadziei”. Miejscem spotkania był Osiedlowy  Dom   Kultury w Bielsku Podlaskim. Na uroczystość przybyli rodzice wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi oraz goście. Obecni byli  duchowni: Ks. mgr Paweł Solka i  Ks. prot. mgr Jarosław Ciełuszewski oraz przedstawiciele  Osiedlowego Domu Kultury. Prezes stowarzyszenia „Lazur Nadziei” pani Krystyna Matysiak przywitała gorąco wszystkich zebranych. Następnie głos zabrali duchowni. Został odczytany  fragment Ewangelii i odmówiona wspólna modlitwa. Zebrani złożyli sobie najszczersze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego  2016  Roku oraz podzielili się opłatkiem i prosforą. Gdy wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku , na uroczystość przybyli kolędnicy. Pięknym śpiewaniem kolęd zauroczyły wszystkich uczennice z II LO w Bielsku Podlaskim – członkinie zespołu „Asteria”. Po występie chórzystek na salę zawitał Mikołaj i wręczył osobom niepełnosprawnym prezenty ufundowane przez sponsorów. Następnie grupa harcerzy, pod kierunkiem pani Basi Andrejuk, zaśpiewała piękne kolędy. Do kolędowania włączyli  się wszyscy uczestnicy spotkania opłatkowego. Na zakończenie Pani Prezes podziękowała wszystkim za przybycie.

Spotkanie opłatkowe było pierwszym wspólnym spotkaniem wszystkich członków stowarzyszenia „Lazur Nadziei” i ich podopiecznych. Odbyło się w miłej rodzinnej i świątecznej atmosferze.

Stowarzyszenie „Lazur Nadziei”

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” w Bielsku Podlaskim powstało z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych

w 2015 roku. Zrzesza ono rodziców i ich niepełnosprawne dzieci z różnymi  schorzeniami i w różnym wieku. Siedzibą Stowarzyszenia jest Osiedlowy Dom

Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, ul.11 Listopada 10. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe cele to:

– wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki i w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z niepełnosprawnością ich dzieci,

– rehabilitacja i stymulacja rozwoju osób niepełnosprawnych

– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia wśród niepełnosprawnych i ich rodzin

– integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społeczeństwem,

– zabezpieczenie godnego funkcjonowania niepełnosprawnych podopiecznych w przyszłości , gdy pozostaną bez rodziców

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku pod nr 0000568846 w dniu 27 lipca 2015 roku.