Stowarzyszenie „Lazur Nadziei”

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” w Bielsku Podlaskim powstało z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych

w 2015 roku. Zrzesza ono rodziców i ich niepełnosprawne dzieci z różnymi  schorzeniami i w różnym wieku. Siedzibą Stowarzyszenia jest Osiedlowy Dom

Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, ul.11 Listopada 10. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe cele to:

– wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki i w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z niepełnosprawnością ich dzieci,

– rehabilitacja i stymulacja rozwoju osób niepełnosprawnych

– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia wśród niepełnosprawnych i ich rodzin

– integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społeczeństwem,

– zabezpieczenie godnego funkcjonowania niepełnosprawnych podopiecznych w przyszłości , gdy pozostaną bez rodziców

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku pod nr 0000568846 w dniu 27 lipca 2015 roku.

Odpust Św. Mikołaja

Z racji, że nasza parafia jest pod wezwaniem Św. Mikołaja, to po Mszy Św. na 1200  gościliśmy samego Św. Mikołaja. Z tej również okazji, że wszyscy byliśmy grzeczni to dostaliśmy od Niego słodkości. 

Rekolekcje Adwentowe 2015

Maryja

REKOLEKCJE ADWENTOWE
I ODPUST ŚW. MIKOŁAJA
5 – 7 grudnia 2015 r.

Sobota 5 grudnia – I sobota miesiąca

7:30 – Msza święta
9:00 – Msza święta
11:00 – Msza święta
18:00 – Msza święta roratnia

Niedziela 6 grudnia – odpust św. Mikołaja

7:30 – Msza święta
9:00 – Msza święta
10:30 – Msza święta
12:00 – Msza święta
18:00 – Msza święta

Poniedziałek 7 grudnia

7:30 – Msza święta
9:00 – Msza święta
11:00 – Msza święta
18:00 – Msza święta – zakończenie rekolekcji

Roraty

Roraty

W czasie okresu adwentowego serdecznie zapraszamy na roraty:
DZIECI
Poniedziałek 1800 
Środa  1800

DOROŚLI
Środa 630
Sobota 1800

Zabawa andrzejkowa

W dniu dzisiejszym 28.11.2015r. w naszych salkach parafialnych odbyła się zabawa andrzejkowa, w której brały udział dzieci i młodzież należąca do naszej Bazyliki, ale również goście parafii z Topczewa. Opiekę nad nami sprawowali Ks, Mariusz, s. Anastazja oraz pan Marcin.
Na podstawie relacji zdjęciowej zaobserwujemy zabawy i tańce, w których brali udział wszyscy uczestnicy, bez wyjątków.