Święcenia kapłańskie

Diakon Antoni Beszta – Borowski otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Roppa, w katedrze wileńskiej.