Kalendarium

Historia parafii pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

1362
Początek budowy pierwszej świątyni

Lata od 1362 do 1434 r. – budowa pierwszej świątyni w Bielsku ufundowanej przez króla Władysława II Jagiełłę

1430
Książe Witold funduje budowę kościoła

Około roku 1430 wielki książę litewski Witold funduje budowę kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, św. Mikołaja i Trzech Króli w Bielsku

1446
Dar Kazimierza IV Jagiellończyka

W roku 1446 r. ks. Hieronim, proboszcz bielski, otrzymuje od Kazimierza IV Jagiellończyka dwóch włości i daninę miodową

1457
Proboszcz Chwalisław

W roku 1457 proboszczem zostaje ks. Chwalisław

1470
Proboszcz Klemens

1470 – 1473 r. – lata proboszczowania ks. Klemensa

1474
Proboszcz Maciej

W roku 1474 proboszczem zostaje ks. Maciej

1492
Rozbudowa

Rok 1492 – budowa drewnianego kościoła w stylu bazylikowym oraz szkoły, domu dla nauczania rzymskokatolickich księży, budynki zajmowane przez proboszcza, ogród i cmentarz

1506
Przytułek z kaplicą św. Marcina

W roku 1506 r. król Zygmunt I Stary wznosi przytułek dla biednych z kaplicą św. Marcina

1535
Odnowa kościoła staraniem królowej Bony

W roku 1535  staraniem królowej Bony Sforza d’Argona odnowiono kościół i podniesiono do godności prepozytury przez ks. Pawła Algimunta

1604
Dekanat bielski

W roku 1604 Bielsk Podlaski zostaje siedzibą dekanatu

1655
Potop szwedzki

Lata od 1655 do 1660 r. – „potop szwedzki” – ograbiono i zdewastowano kościół

1670
Początek budowy nowej świątynii

Lata od 1670 do 1674 r. – budowa nowej świątyni dzięki fundacji ks. Jana Małachowskiego

1679
Przebudowa

Rok 1679 – przebudowa świątyni

1688
Konsekracja odbudowanego kościoła

Rok 1688 – konsekracja kościoła przez ks. Mikołaja Popławskiego

1770
Budowa fundamentów i piwnic

W roku 1770 hetman Jan Klemens Branicki zbudował pod kościołem fundamenty i trzy piwnice

1783
Rozbiórka kościoła
1784
Nowa, murowana świątynia

Lata od 1783 do 1784 r. – budowa nowego, murowanego kościoła (stojącego do dziś), który został ufundowany przez siostrę ostatniego króla Polski, Izabelę Branicką z domu Poniatowską

1796
Konsekracja

W roku 1796 konsekracji nowej świątyni dokonuje ks. Jan Szyjkowski

1816
Nowe organy

Rok 1816 – budowa nowych, trzygłosowych organów

1843
Budowa murowanej dzwonnicy

Rok 1843 – budowa murowanej dzwonnicy, na której zawieszono dzwony ufundowane przez Aleksandra Bogusza

1900
Budowa plebanii

Lata od 1900 do 1903 r. – budowa drewnianej plebanii staraniem ks. Adolfa Bilmina

1902
Wymiana dzwonów

W roku 1902, staraniem ks. Adolfa Bilmina wymieniono dzwony na dzwonnicy, które służą do dziś

1912
Remont świątynii

W roku 1912, staraniem ks. Jana Niczyporowicza, sklepienie świątyni ozdobiono polichromią przedstawiającą Dwunastu Apostołów oraz położono posadzkę z terakoty.

1943
Mord w lesie Pilickim

W roku 1943, w lesie Pilickim, bestialsko zamordowano ks. Antoniego Besztę – Borowskiego oraz grupę 50. bielszczan

1944
Uszkodzenie kościoła

Rok 1944  – w czasie wojny został częściowo uszkodzony kościół

1945
Prace remontowe

Lata od 1945 do 2012 r. – prace remontowe świątyni prowadzone kolejno przez proboszczy: ks. Michała Sokołowskiego, ks. Bronisława Kiełbassę, ks. Antoniego Zajączkowskiego, ks. Ludwika Olszewskiego

1981
Murowana plebania

Lata od 1981 do 1986 r. – budowa murowanej plebanii

1996
Bazylika Mniejsza

W roku 1996 roku, w 200-lecie konsekracji kościoła papież, św. Jan Paweł II, wyniósł bielską świątynię do godności Bazyliki Mniejszej

1999
Beatyfikacja

Rok 1999 – beatyfikacja 108. polskich męczenników II wojny światowej, wśród których znajduje się błogosławiony ks. Antoni Beszta – Borowski

2000
Przeniesienie i złożenie relikwii bł. ks. Antoniego

Rok 2000 – przeniesienie doczesnych szczątek bł. Antoniego z parafialnego cmentarza do bielskiej bazyliki

2002
Dom Pamięci bł. ks. Antoniego

Lata od 2002 do 2003 r. – odrestaurowanie starej, drewnianej plebanii, w której staraniem ks. Ludwika Olszewskiego powstał Dom Pamięci bł. ks. Antoniego

2010
Kolegiata

Rok 2010 – bp Antoni Dydycz powołuje Podlaską Kapitułę Kolegiacką, ustanawiając bielską świątynię kolegiatą

2013
Prace remontowe

Lata od 2013 do 2018 r. – prace remontowe przy bazylice (dach, elewacja, ogrodzenie) prowadzone pod kierunkiem ks. Kazimierza Siekierko 

2018
Prace remontowe