Dom pamięci

W latach 2002 – 2003 ks. Ludwik Olszewski, ówczesny proboszcz, odrestaurował budynek zabytkowej, drewnianej plebanii, która została wybudowana w latach 1900 – 1903, staraniem ks. Adolfa Bilmina. W odnowionym budynku, któremu nadano nazwę Dom Pamięci bł. Ks. Antoniego Beszty–Borowskiego, zgromadzono pamiątki związane z życiem i męczeńską śmiercią dziekana Antoniego Beszty-Borowskiego. Oprócz tego, zgromadzono wiele zabytkowych i cennych rzeczy oraz pamiątek kultu sakralnego. W budynku znajduje się także sala konferencyjna, służąca do spotkań dla grup parafialnych i innych wydarzeń.

Bazzna25