Kapłaństwo

Sakrament święceń może przyjąć mężczyzna, który skończył 18 lat, jest osobą wierzącą i praktykującą, cieszącą się pozytywną opinią duszpasterzy i środowiska oraz ma pragnienie służby Bogu i człowiekowi.

Zgłaszając się do Wyższego Seminarium Duchownego należy zgromadzić następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do seminarium
  • życiorys
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo dojrzałości
  • świadectwo moralności od Ks. Proboszcza
  • opinia katechety
  • karta zdrowia wymagana na studia wyższe

Więcej informacji www.wsddrohiczyn.pl.