Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Przyjęcie tego sakramentu poprzedzone jest rocznym przygotowaniem.

Przygotowanie do bierzmowania przebiega na trzech płaszczyznach:

 • intelektualnej (systematyczny udział w katechezach, zgłębienie wiadomości katechizmowych)
 • duchowej (systematyczny udział w Mszach św., regularne korzystanie z sakramentu pokuty, aktywny udział w nabożeństwach: różańcowym, majowym, w roratach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach)
 • liturgicznej (aktywny udział w Liturgii w ciągu roku, zgłębienie Liturgii Sakramentu Bierzmowania).

Postępy w przygotowaniu do tego sakramentu, odnotowuje się w „Indeksie Bierzmowanego”. Przygotowanie kończy się egzaminem.

Zgłaszając się do sakramentu bierzmowania należy:

 • Złożyć deklarację, o chęci rozpoczęcia przygotowania do sakramentu bierzmowania
 • Przedstawić świadectwo chrztu (dotyczy osób, które zostały ochrzczone w innej parafii)
 • Wybrać świadka sakramentu bierzmowania, który spełnia następujące warunki:
  • należy do Kościoła Katolickiego
  • jest osobą wierzącą i praktykującą
  • przyjął już sakrament bierzmowania
 • Wybrać sobie świętego patrona, którego imię otrzymuje się w tym sakramencie