Eucharystia – Pierwsza Komunia Święta

Do Pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci w wieku trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa się w parafii, przez rok, na trzech płaszczyznach:

  • intelektualnej (systematyczny udział w katechezach, zgłębienie wiadomości katechizmowych)
  • duchowej (systematyczny udział w Mszach św., aktywny udział w nabożeństwach: różańcowym, majowym, w roratach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach)
  • liturgicznej (aktywny udział w Liturgii w ciągu roku, zgłębienie Liturgii Mszy św.).

Osoba ochrzczona wierząca, będąca w stanie łaski uświęcającej (brak przywiązania do grzechu ciężkiego) może przyjąć Komunię św. raz dziennie. Przepisy Kościelne dopuszczają możliwość dwukrotnego przyjęcia Komunii św. w ciągu dnia. Warunkiem jest, aby drugie przyjęcie było podczas Mszy św.