Intencje Mszy św. 29 maja – 4 czerwca

PONIEDZIAŁEK – 29 maja

św. Urszuli Leduchowskiej

7.00 1. + Franciszek, Józefa(f)

2. + greg. Jadwiga Walendukanis

3. + Bolesław, Wanda, Paweł, Marianna, Teresa, zm. z rodz. Zimnochów

7.30 Do św. Mikołaja o bł. w gospodarstwie i o Boże bł. zgodę i miłość w rodzinie
18.00 Intencja dzieci pierwszokomunijnych

WTOREK – 30 maja

7.00 1. + greg. Jadwiga Walendukanis – zakończenie

2. + Józef, Janina, Edmund, Ignacy, Kazimierz, Adolf, Stanisława(f)

3. + Paulina Czapiuk

7.30 + Franciszek Nazarko (15r.), Jan, zm. z rodz.
18.00 1.  Intencja dzieci pierwszokomunijnych

2. + Marianna, Bolesław, Tadeusz, zm. z rodz. Wiercińskich

ŚRODA – 31 maja

Nawiedzenie NMP

7.00 1. + Halina Falkiewicz

2. + Józef, Janina, Marianna, Radziszewscy, Czesław Mentel

7.30 + Antonina Małyszczuk
18.00 1.  Intencja dzieci pierwszokomunijnych

2. O Boże bł. dla Jakuba w dniu urodzin

I CZWARTEK – 1 czerwca

św. Justyna, męczennika

7.00 1. + Henryk  Niewiński (17r.), Antoni, Janina, Wiesław Niewińscy, Borowscy: Stefan, Leokadia, Piotr, Helena, Aleksander Charkiewicz

2. + Marianna(32r.), Kazimierz Falkowscy

3. + Eugeniusz (1r.), zm. z rodz. Misiuk i Malinowskich

7.30 + Romualda popławska
18.00 1.  Intencja dzieci pierwszokomunijnych

2.  Int. Pomocników Maryi

I PIĄTEK – 2 czerwca

7.00 1. + Elżbieta i Michał Chomań, Stanisław, Jerzy Pilch

2. + Paulina Czapiuk

3. + Anna, Bronisław, Jan, Józef, zm. z rodz. Usakiewiczów, Oksztulskich

7.30 Do św. Mikołaja z podziękowaniem za łaskę w dobytku, z prośbą o bł. i zdrowie na dalsze lata dla Katarzyny i Sławomira Niewińskich
18.00 Intencja dzieci pierwszokomunijnych

I SOBOTA – 3 czerwca

św. Męczenników Karola Lwangi i towarzyszy

7.00 1. + Józef Filipiuk (23r.)

2. + Krzysztof (2r.), Zygmunt Kruczkowscy

7.30 Dziękczynna za 33 lata małżeństwa Barbary i Piotra z prośbą o dalsze Boże błog
17.00 Msza św. ślubna
18.00 O zdrowie dla Kazimierza

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 czerwca

7.30 + Józef Tworkowski, Janina, Helena, Adam
9.00 1. W int. mieszkańców Malinowo i Stryki

2. + Józef (23r.), Genowefa, Jan, rodz. Sawickich i Łuczajów

10.30 1. Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Krystyny i Romana Poślednik, z prośbą o dalsze Boże błog.

2. + Alicja (2r.) i Michał Wieremiejuk

12.00 + Kazimierz Szapkowski (30r.)
18.00 + Piotr, Maria, Henryk Misiuk  

 

Nowi kanonicy Podlaskiej Kapituły

   Bielska Bazylika była świadkiem wyjątkowego wydarzenia: 25 maja 2017 r. ks. bp Tadeusz Pikus wprowadził do grona kanoników honorowych czterech nowych członków. Szaty kanonickie przywdziali: ks. dr Piotr Arbaszewski, ks. Jan Henryk Bałdyga, ks. dr Andrzej Lubowicki oraz ks. mgr Bohdan Sawicki.
Obrzęd rozpoczęło uroczyste wprowadzenie nowych kanoników do Bazyliki przez ks. bpa Tadeusza Pikusa. Następnie ks. prał. Jerzy Cudny – prepozyt kapituły, krótko przypomniał życiorysy nowo mianowanych kanoników oraz odczytał dekret biskupa. Nowi członkowie Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej złożyli przed Bogiem i wszystkimi zgromadzonymi uroczyste wyznanie wiary, po czym poświęcone zostały części stroju kanonickiego. Nastąpił obrzęd nałożeniu szat kanonickich. Ks. Biskup przekazał każdemu znaku pokoju. Obrzęd zwieńczyła uroczysta Eucharystia. W homilii ks. Biskup przypomniał znaczenie i symbolikę szat kanonickich. Jak zaznaczył: „Piękne szaty nie mogą przykrywać grzechów, ale być okryciem dla cnót”.

Ks. dr Piotr Arbaszewski urodził się 1 maja 1968 r. w Siemiatyczach. Szkołę Podstawową ukończył w Ostrożanach. Naukę kontynuował w Technikum Elektrycznym w Białymstoku. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wstąpił w 1988 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Korytnicy 11 czerwca 1994 r. z rąk ks. bp. Jana Chrapka.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Siemiatycze św. Andrzeja Boboli, Sadowne oraz Łochów. Studia z zakresu teologii rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczył doktoratem. W 2013 r. został mianowany proboszczem w parafii Zembrów.
Na szczeblu diecezjalnym piastuje następujące urzędy i funkcje: dyrektor Wydziału ds. Rodziny, członek Rady Duszpasterskiej, wykładowca teologii małżeństwa i rodziny w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, dyrektor Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej, diecezjalny duszpasterz kobiet, diecezjalny moderator Domowego Kościoła.

Ks. Jan Henryk Bałdyga urodził się 9 marca 1958 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową oraz Technikum Mechaniczne ukończył w Węgrowie. W 1979 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 8 czerwca 1985 r. w Siedlcach otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Jana Mazura.
Jako wikariusz posługiwał kolejno w parafiach: Skrzeszew, Pilawa, Sarnaki, Kosów Lacki. W 1994 r. został proboszczem w parafii w Czeremsze, a od 2005 r. jest proboszczem w parafii Boćki.
W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję pierwszego dekanalnego wizytatora katechetycznego w Dekanacie Hajnowskim. Otrzymał Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej oraz medal Mater Verbi redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Ks. dr Andrzej Lubowicki urodził się 1 września 1976 r. w Siemiatyczach. Szkołę Podstawową ukończył w Stadnikach, a następnie Liceum Mechaniczne w Bielsku Podlaskim. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbył w latach 1995-2001. Święcenia kapłańskie otrzymał w Siemiatyczach 16 czerwca 2001 r. z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza.
Po dwuletniej pracy jako wikariusz parafii Hajnówka – Podwyższenia Krzyża św. odbył studia z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz na Wydziale Teologicznym św. Jana Ewangelisty w Palermo. W 2011 r. uzyskał doktorat z teologii pastoralnej.
Obecnie piastuje następujące urzędy i funkcje diecezjalne diecezjalne: kierownik Sekcji Młodzieżowych Organizacji Katolickich i diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dyrektor Wydziału Młodzieży, członek Rady Kapłańskiej, członek Rady Duszpasterskiej, pełnomocnik ds. projektów przy Krajowej Radzie KSM, dyrektor Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, dyrektor Nadbużańskiego Ośrodka Ewangelizacji, członek Rady ds. Ekonomicznych.

Ks. mgr Bohdan Ryszard Sawicki urodził się 22 września 1959 r. w Czarkówce Małej. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Perlejewie. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białymstoku a następnie w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Lubiejewie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wstąpił w 1980 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Nurcu Stacji 15 czerwca 1986 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Śledzianów, Bielsk Podlaski – Matki Bożej z Góry Karmel, Boćki, Starawieś oraz Siemiatycze – Wniebowzięcia NMP. Natomiast jako proboszcz posługiwał w parafiach: Tokary i Dołubowo. Od 2014 r. jest proboszczem w parafii Winna Poświętna.
W latach 2002 – 2006 pełnił urząd dekanalnego wizytatora katechetycznego w Dekanacie Siemiatyckim. Od 2016 r. jest członkiem Rady Kapłańskiej. Otrzymał medal Mater Verbi redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

Intencje Mszy św. 22 – 28 maja

PONIEDZIAŁEK– 22 maja

7.00 1. + greg. Jadwiga Walendukanis

2. + Antoni Wiński

3. + Zofia Timoshenko (30dz.)

7.30 + Józefa(f), Aleksander, Wiesław Sawiccy
18.00 1. Przez wstawiennictwo bł. Antoniego o zdrowie i bł. dla Jadwigi, Elżbiety, Zbigniewa, Dariusza

2. O Boże błog. dla dzieci i wnuków z rodz. Koc

WTOREK – 23 maja

7.00 1. + Ryszard, Małgorzata(f), Wiesław Hryniewiccy

2. + Mikołaj Korowaj, Maria (3r.)

3. + Antoni Wiński

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + Antonina, Władysław Kłopotowscy
18.00 W int. Ojczyzny, grup istniejących w parafii, Odnowy w Duchu Św.

ŚRODA – 24 maja

NMP Wspomożycielki Wiernych

7.00 1. + Ludwik (9r.), Dariusz, Sylwestra(f), Jerzy

2. + Antoni Wiński

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + Romualda Kamińska
18.00 + Stanisław Marczuk 

CZWARTEK – 25 maja

7.00 1. + Antoni Wiński

2. + Kinga Skibińska, Mirosław, Cezary Łobasiuk, Henryk Pomocka

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + Edward (25r.), Alicja, Leszek Kondrat, Franciszek, Antoni, Aleksandra(f), zm. rodz. Kondrat
18.00 + Irena, Tadeusz Kiersnowscy

PIĄTEK – 26 maja

7.00 1. +  Nadzieja Kowalska  

2. +  greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + Kazimiera, Mieczysław Orzełowscy, Edward, Marianna, Franciszek Dorotkiewicz
18.00 1. Przez wstawiennictwo Jana Pawła II, bł. Antoniego o zdrowie i potrzebne łaski dla Mari, o miłosierdzie dla śp. Krystyny i Stefanii

2. + Jerzy Ledziński (10r.), Józefa(f), Franciszka(f), Józef, Antoni, Genowefa(f), Bronisława(f), Edward, Jadwiga Korolczuk. Antoni, Stanisława(f), Józef Kuniccy.

SOBOTA – 27 maja

7.00 1. +  greg. Jadwiga Walendukanis

2. +  Krystyna Smotek

7.30 + Władysława(f.5r.), Zygmunt(13r.), Franciszek(27r.) Ciepielewscy, Marianna, Witold Hryniewiccy
10.00 I Komunia Święta
18.00 + Olga, Bronisław, Tadeusz Szulborscy, Henryk, Regina, Wiesław Rodkiewicz, Piotr, Jarosław Mantur

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28 maja

Wniebowstąpienie Pańskie

7.30 1. + Stanisława(f), Czesław, zm. z rodz.

2. + greg. Jadwiga Walendukanis

9.00 Rocznica I Komunii Świętej
10.30 1. W int. mieszkańców Niewino Stare

2. Józef Hryniewicki (4r.)

12.00 Int. dzieci komunijnych  
18.00 + Maria, Leonard, Halina, zm. z rodz. Dąbrowskich i Januszewskich

Intencje Mszy św. 15 – 21 maja

PONIEDZIAŁEK– 15 maja

7.00 1. + greg. Jadwiga Walendukanis

2. + Alicja (10r.), Aleksandra(f), Alojzy Zalewscy, Janina, Michał Pawłowicz

3. + Andrzej Gierasimiuk, Paweł Ustymowicz

7.30 1. + greg. Anna Łagoda

2. + Halina Falkiewicz

18.00 + Stanisław, Zofia, Jadwiga, Władysław Różańscy, zm. z rodz. Różańskich i Pańkowskich

WTOREK – 16 maja – św. Andrzeja Boboli

7.00 1.  O zdrowie, Boże błog. dla rodziny Malinowskich i błog. w dobytku

2. + Mikołaj Korowaj

3. + Kazimierz, Felicja, zm. z rodz.

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda – zakończenie
18.00 + Wiktoria(f), Franciszek Wińscy

ŚRODA – 17 maja

7.00 1. O Boże błog. dla rodziny i miłosierdzie dla zmarłych

2. + Artur Przychodzień

3. + Nadzieja Kowalska

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Izy w 5 urodziny i błog. dla całej rodziny
18.00 + Mieczysław Paprocki (2r.), Antonina, Wacław Paproccy, Bolesław Mioduszewski, zm. z rodz.  

CZWARTEK – 18 maja

7.00 1. O Boże błog. i opiekę MB dla dzieci, wnucząt i prawnucząt oraz dla całej rodziny

2. + Mikołaj Korowaj

3. + Roman, Genowefa Brzostek

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + Bolesława(f), Albina(f), Helena, Weronika, Apolonia, Franciszek z rodz. Lipskich
18.00 + Marcin Kocisz

PIĄTEK – 19 maja

7.00 1. + Franciszek (22r.), Stanisław, Józefa(f) Porzezińscy

2. + Stanisław Wierciński (7r.), zm. z rodz.  

3. + Antoni Wiński

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Pauliny, za zmarłych, którzy zginęli w wypadku
18.00 + Stanisław Marczuk

SOBOTA – 20 maja

7.00 1. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Kazimiery i błog. w rodzinie  

2. + Antoni Wiński

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + Zenon Łaniewski (1r.), Józef, Władysława(f), Jan Łaniewscy
13.00 Msza św. ślubna
18.00 1. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i bł. Antoniego o zgodę i miłość w rodzinie

2. O błog. i potrzebne łaski dla dzieci Sabiny i Daniela i ich rodzin

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 maja

7.30 1. + Tadeusz Wasilewski (8r.)

2. + greg. Jadwiga Walendukanis

9.00 1. + Henryk Bruszewski (9r.), Zofia, Bronisława(f), Stanisław

2. + Paweł Ciborowski

10.30 + Feliks, Adam, zm. z rodz. Koszewskich i Stańskich
12.00 1. + Helena Piotrowska (18r.), Janina, Józef, Adam

2. + ks. Franciszek Zalewski

18.00 + Antonina(f), Wacław, Mieczysław, zm. z rodz. Paprockich i Matysiak     

 

Intencje Mszy św. 8 – 14 maja

PONIEDZIAŁEK– 8 maja – Św. Stanisława, biskupa

7.00 1. W int. siostry Stanisławy

2. W int. P. Stanisława

3. + Stanisław, Helena, Sawoniuk, zm. z rodz. Sawickich, Sawoniuków

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Stanisław, Ignacy, Aleksandra(f) Koc

WTOREK – 9 maja

7.00 1. + Stanisław Malinowski

2. + Bolesława(f), Stanisław, Ryszard, Stanisław, Zofia, Jan Smolewski

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

4. Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Teresy i Kazimierza z prośbą o dalsze błog. dla całej rodziny

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Ryszard (1r.), Adam, Bronisław Kondrat

ŚRODA – 10 maja

7.00 1. O Boże błog. i potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i bł. Antoniego dla Bogdana i Mateusza

2. + Artur Bańkowski

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 1. + Bolesława(f), Stanisław Wińscy

2. + Jerzy Łoziński (8r.)

CZWARTEK – 11 maja

7.00 1. O Boże błog. dla członkiń KŻR MB Miedzeńskiej, o miłosierdzie dla zmarłych

2. + Nadzieja Kowalska

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

4. + Artur Bańkowski

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Stanisław Gontarczuk

PIĄTEK – 12 maja

7.00 1. O Boże błog. i opiekę MB dla Jędrusia, rodziców, rodzeństwa oraz dla Jadwigi Porzezińskiej w dzień urodzin

2. + Artur Bańkowski

3. + Romualda Kamińska

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Olga, Bronisław, Tadeusz Szulborscy, Henryk, Regina, Wiesław Rzodkiewicz, Piotr, Jarosław Mantur

SOBOTA – 13 maja – MB z Fatimy

7.00 1. O Boże błog. dla Krzysztofa, Magdaleny, Niny i ich rodziców

2. + Stanisław (35r.), Gabriela, Stanisław, Aleksander, zm. z rodz.

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Stanisław Marczuk

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14 maja

7.30 1. + greg. Anna Łagoda

2. + greg. Jadwiga Walendukanis

9.00 1. + Waleria, Mikołaj, Czesław, Krystyna, Jarosław z rodz. Stalewskich, Wiktor Zdrojkowski

2. + Artur Bańkowski

10.30 + Stanisław Niewiński (10r.)
12.00 W int. siostry Zofii
18.00 + Helena (8r.), Eugeniusz (2r.), zm. z rodz.