Intencje Mszy św. 8 – 14 maja

PONIEDZIAŁEK– 8 maja – Św. Stanisława, biskupa

7.00 1. W int. siostry Stanisławy

2. W int. P. Stanisława

3. + Stanisław, Helena, Sawoniuk, zm. z rodz. Sawickich, Sawoniuków

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Stanisław, Ignacy, Aleksandra(f) Koc

WTOREK – 9 maja

7.00 1. + Stanisław Malinowski

2. + Bolesława(f), Stanisław, Ryszard, Stanisław, Zofia, Jan Smolewski

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

4. Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Teresy i Kazimierza z prośbą o dalsze błog. dla całej rodziny

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Ryszard (1r.), Adam, Bronisław Kondrat

ŚRODA – 10 maja

7.00 1. O Boże błog. i potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i bł. Antoniego dla Bogdana i Mateusza

2. + Artur Bańkowski

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 1. + Bolesława(f), Stanisław Wińscy

2. + Jerzy Łoziński (8r.)

CZWARTEK – 11 maja

7.00 1. O Boże błog. dla członkiń KŻR MB Miedzeńskiej, o miłosierdzie dla zmarłych

2. + Nadzieja Kowalska

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

4. + Artur Bańkowski

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Stanisław Gontarczuk

PIĄTEK – 12 maja

7.00 1. O Boże błog. i opiekę MB dla Jędrusia, rodziców, rodzeństwa oraz dla Jadwigi Porzezińskiej w dzień urodzin

2. + Artur Bańkowski

3. + Romualda Kamińska

4. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Olga, Bronisław, Tadeusz Szulborscy, Henryk, Regina, Wiesław Rzodkiewicz, Piotr, Jarosław Mantur

SOBOTA – 13 maja – MB z Fatimy

7.00 1. O Boże błog. dla Krzysztofa, Magdaleny, Niny i ich rodziców

2. + Stanisław (35r.), Gabriela, Stanisław, Aleksander, zm. z rodz.

3. + greg. Jadwiga Walendukanis

7.30 + greg. Anna Łagoda
18.00 + Stanisław Marczuk

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14 maja

7.30 1. + greg. Anna Łagoda

2. + greg. Jadwiga Walendukanis

9.00 1. + Waleria, Mikołaj, Czesław, Krystyna, Jarosław z rodz. Stalewskich, Wiktor Zdrojkowski

2. + Artur Bańkowski

10.30 + Stanisław Niewiński (10r.)
12.00 W int. siostry Zofii
18.00 + Helena (8r.), Eugeniusz (2r.), zm. z rodz.