Pożegnanie kapłanów

Dzisiejsza niedziela w naszej Parafii to czas pożegnań. Z dniem 1 lipca Ks. dziekan Kazimierz Siekierko przechodzi na emeryturę, Ks. Paweł Solka został mianowany proboszczem w Parafii Wirów, organista Pan Marcin Łukaszewicz podejmie prace w Parafii Kożuchówek. Z dniem 25 sierpnia Ks. Tomasz Łapiński został mianowany wikariuszem w Parafii Kosów Lacki.

Wspólnota parafialna w osobie dzieci oraz przedstawicieli poszczególnych grup i stowarzyszeń złożyła podziękowanie za kapłańską pracę, jednocześnie życząc Bożego prowadzenia i wielu łask na dalsze lata kapłańskiego życia.

Imieniny ks. Pawła

29 czerwca święto Apostołów Piotra i Pawła to dzień imienin naszego wikariusza Ks. Pawła Solki. Po Mszy św. o godz, 10.30 sprawowanej w intencji solenizanta, życzenia złożył Ks. proboszcz, dzieci, przedstawiciele Parafii oraz Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

Księdzu Pawłowi życzymy Bożej opieki, wielu łask, zdrowia i opieki Matki Bożej, darów Ducha św., szczególnie w tym czasie, gdy opuszcza nasza wspólnotę idąc na proboszcza do Parafii Wirów.

Instalacja Kanonicka

Administrator Apostolski Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp Tadeusz Pikus 26 czerwca 2019 r. przewodniczył obrzędowi instalacji kanonickiej.

Ks. kan. Romuald Kosk – proboszcz parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego w Węgrowie został podniesiony do godności kanonika gremialnego, zaś ks. Krzysztof Malinowski – proboszcz parafii w Skibniewie został mianowany kanonikiem honorowym.

Obrzęd dokonał się podczas Mszy św. w bielskiej bazylice, którą poprzedziły Nieszpory Eucharystyczne oraz procesja wokół świątyni.

Prepozyt Kapituły ks. prał. Jerzy Cudny poprosił Ekscelencję o ustanowienie nowych kanoników. Kandydaci publicznie złożyli wyznanie wiary, które złożyli na ręce ks. Biskupa. Po poświęceniu szat kanonickich oraz dystynktoriów ks. Biskup przyodział kanoników we właściwe im szaty.

Ks. Romuald Kosk, jako kanonik gremialny otrzymał również pierścień. W specjalnym obrzędzie został podprowadzony do ołtarza oraz do wprowadzony stall kanonickich. W imieniu swoim oraz ks. kan. Krzysztofa Malinowskiego podziękował ks. Biskupowi za to wyróżnienie. Jak zaznaczył motywuje ono do gorliwszej pracy w Kościele Chrystusowym na chwałę Bogu i pożytek ludziom.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski