Chrzest

Przy zgłaszaniu chrztu dziecka w kancelarii parafialnej należy pamiętać, że:

  • Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 lub 12.00
    Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie z miesięcznym wyprzedzeniem
  • Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w Kancelarii Parafialnej na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego
  • Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej
  • Osoby pochodzące spoza parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego duszpasterza, że mogą być dopuszczone do godności ojca/matki chrzestnego(ej)
  • Chrzestnym nie może być osoba, która podlega kanonicznym karom, tzn. żyje w związku bez sakramentu małżeństwa lub jawnie wyparła się wiary i wystąpiła ze wspólnoty kościoła katolickiego
  • Chrzestnym lub chrzestną może być osoba wyznania prawosławnego, spełniająca identyczne warunki jak katolik. Osoba wyznania prawosławnego ma także dostarczyć zaświadczenie, że może dostąpić godności matki chrzestnej, czy ojca chrzestnego i że odbyła spowiedź u swego kapłana.