Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.

Informacje dla narzeczonych:

 • do sakramentu małżeństwa mogą przystąpi jedynie osoby pełnoletnie – oboje narzeczonych musi mieć ukończone 18 lat
 • sakrament małżeństwa zawierany jest w parafii narzeczonej (lub narzeczonego) – tam też dopełniane są formalności związane z zawarciem małżeństwa.
 • datę ślubu oraz godzinę ceremonii dobrze jest zarezerwować odpowiednio wcześnie w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej niecałe 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE)
 • świadectwo chrztu „DO ŚLUBU” (Inaczej metryka chrztu . Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony (JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE)
 • świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament).
 • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości
 • dane świadków: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia

Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują:

 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli jedna ze stron jest z innej parafii).
 • kartki do spowiedzi (Nie należy jej podpisywać. Przystępując do spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu mówiąc: „Jest to moja pierwsza/druga spowiedź przedślubna”, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę).

Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni:

 • uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej (o ile jeszcze nie uczestniczyli).
 • przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy od dnia zapowiedzi, a koniecznie przed ślubem)

dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa