Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej

Dnia 26 listopada 2017 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Akcja Katolicka Diecezji Drohiczyńskiej obchodziła jak każdego roku swoje patronalne święto.
Uroczystość odbyła się w Katedrze drohiczyńskiej.

 

       

 

 

 

 

 

 

Z naszego Parafialnego Oddziału w corocznym święcie Akcji Katolickiej wzięło udział dziesięciu członków wraz z Księdzem Asystentem – Dziekanem bielskim księdzem prałatem Kazimierzem Siekierko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Tadeusz Pikus.

 

W homilii ks. biskup powiedział m.in., że podczas życia na ziemi Jezus nie chodził w koronie. Stanął ubogi pośród nas biednych, chorych i potrzebujących. Gdy przyszedł czas wyboru, większość opuściła go. Znalazł się na niezwykłym tronie – krzyżu, z koroną z ciernia na głowie. Jezus Chrystus to Król, który wprowadza nie tylko sprawiedliwość, ale też miłość i miłosierdzie. Dzięki temu każdy z nas może stać się członkiem Królestwa Bożego. Jesteśmy do tego powołani. Osiągnąć to możemy jedynie naśladując naszego Króla, tj. kochać innych miłością miłosierną i tak jak nasz Król służyć najbiedniejszym. Trudno jest w sobie przełamać lęki i opory, aby w biednym, czy uzależnionym dostrzec człowieka. Ludzie niejednokrotnie staczają się na dno i pozostają bez opieki i troski. Naszym zadaniem jest się nad nimi pochylić.

W trakcie Mszy św. odbyło się uroczyste przyjęcie do Akcji Katolickiej pięciu nowych członków.

Jak zwykle po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na wspólny obiad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej w Siemiatyczach

Dnia 21 października 2017 r. w Siemiatyczach odbył się kolejny Diecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Spotkanie rozpoczęło się w Siemiatyckim Ośrodku Kultury.

W Zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Bazylice w Bielsku Podlaskim.

 

Zebranych przywitał diecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej ks. dr Piotr Wójcik.

 
Jednym z gości Zjazdu był Arcybiskup Kyrillos Kamal William Samaan OFM egipski duchowny Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego.

Pierwszym punktem programu była prelekcja ks. prof. Waldemara Cisło na temat: „Pomoc prześladowanym wyrazem Miłosierdzia Chrześcijańskiego”.

Ks. prof. Waldemar Cisło przedstawił aktualną sytuację w Syrii. Najważniejszym przesłaniem były słowa: Ludzie tutaj nienawidzą obu stron konfliktu. „Nie chcemy siły reżimu lub FSA, my po prostu chcemy żyć w pokoju.”
Ksiądz Cisło jako przewodniczący polskiej sekcji papieskiego dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie apelował o pomoc chrześcijanom m.in. w Syrii. Podkreślał, że pomagać tym ludziom trzeba tam na miejscu, oni tego właśnie chcą i potrzebują.

Po prelekcji obu zaproszonym gościom podziękowała Pani Maria Dzierżanowska, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej.

W przerwie ks. prof. Waldemar Cisło podpisywał książkę swojego autorstwa „Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.”

W czasie przerwy był czas na rozmowy i dyskusje przy kawie i ciastku.

Po spotkaniu w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyła się Masz Św., której przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Pikus.

 

Po Mszy Św. uczestnicy Zjazdu udali się na wspólny posiłek. W czasie posiłku była okazja do rozmów, wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych oddziałów Akcji Katolickiej naszej Diecezji.

Na zakończenie spotkania wszyscy pożegnali ks. Biskupa.

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 09-10.06.2017 r.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej reprezentowało 5 osób. Do Częstochowy pojechaliśmy wspólnie z POAK z Brańska.

Dzień 1

W drodze do Częstochowy zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, aby pomodlić się u stóp Matki Bożej Loretańskiej oraz przy grobie błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

 Historię powstania Sanktuarium opowiedziała nam jedna z sióstr Zgromadzenia.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej rozpoczęła się konferencją, która odbyła się dnia 09.06.2017 r. w Redakcji tygodnika „Niedziela” w Częstochowie.

Zebranych powitała Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, Pani Urszula Furtak.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał J.E. Abp Stanisław Nowak, Biskup Senior Archidiecezji Częstochowskiej. Ksiądz Arcybiskup nawiązał do największych rocznic obchodzonych w tym roku: 100-lecia objawień fatimskich, 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Jednocześnie J.E. zwrócił uwagę, że przychodzi nam się głosić Jezusa w trudnych czasach – w czasach rewolucji antyludzkiej, genderowskiej. Dlatego misją Akcji Katolickiej jest stanąć z mocą na czele działania w obronie Boga i człowieka. Siły zaś czerpać mamy od Maryi, która, jak powiedział św. Jan Paweł II „jest wszechmocą na kolanach”.

O. Mariusz Tabulski, Definitor Zakonu Paulinów przedstawił temat: „Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia fatimskie w obronie wiary i cywilizacji.” Ojciec Tabulski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż Śluby Jasnogórskie były przypomnieniem Europie praw człowieka. To one przygotowały nasz Naród do wejścia w trzecie tysiąclecie i są warunkiem naszej dojrzałości i miejsca w Europie.

Prelegent odwołując się też do 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej powiedział, że w dzisiejszych czasach mamy być żywą koroną czci i chwały Maryi.

Bardzo ciekawy wykład wygłosił też ks. dr Szymon Stułkowski (na zdjęciu pierwszy  z prawej), Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, który mówił na temat: „Idźcie i głoście! Ale razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.” W swoim ciekawym wystąpieniu, opartym o rozważanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (5, 17-25), ks. Stułkowski powiedział, że naszym zadaniem jest odczytywać pragnienie człowieka związane z tęsknotą za Jezusem. Mamy więc tak działać, aby drugi człowiek spotkał Jezusa. Dzięki temu Bóg będzie mógł dotykać ludzi ze względu na naszą wiarę (wiara zastępcza).

Wystąpienia zakończyła dyskusja.

Po konferencji wszyscy zebrani udali się na Apel Jasnogórski, który poprowadził J.E. Bp Mirosław Milewski, krajowy Asystent Akcji Katolickiej.

Dzień 2

Drugi dzień Pielgrzymki rozpoczęliśmy w Archikatedrze Częstochowskiej, która jest Sanktuarium Świętej Rodziny. Na zdjęciu – Poczet Sztandarowy w towarzystwie J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej oraz Pani Urszuli Furtak, Prezes Zarządu KIAK.

Na rozpoczęcie spotkania w Katedrze wszyscy zebrani członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski odśpiewali Hymn Akcji Katolickiej w Polsce „My chcemy Boga, Panno święta!”.

W Katedrze słowo do zebranych wygłosił J.E. Ks. Bpa Mirosław Milewski, który nawiązując do 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, zwrócił uwagę, że trójka dzieci doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje i czego chcą, dlatego ich świadectwo było szczere, proste i znaczące. Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, życzył wszystkim członkom Stowarzyszenia, aby, zgodnie z hasłem pielgrzymki, szli i głosili razem z Maryją oraz aby nasze świadectwo było znaczące.

Po zakończonych uroczystościach przeszliśmy z Katedry na Jasną Górę, odmawiając modlitwę różańcową.

Pielgrzymkę zakończyła Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem J.E. Bpa Mirosława Milewskiego. Podczas homilii Krajowy Asystent Akcji Katolickiej mówił o czterech filarach działalności Akcji Katolickiej:

I. Filar – modlitwa. Nasze pomysły muszą rodzić się na kolanach;

II. Filar – formacja, która musi być ciągła, abyśmy mogli patrzeć na świat oczyma wiary;

III. Filar – poświęcenie. Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów, którzy zechcą poświęcić czas dla innych ludzi;

IV. Filar – apostolat – ewangelizacja, jesteśmy ludem w drodze i mamy pomagać wszystkim.

Wszystkie cztery filary w działalności Akcji Katolickiej są niezbędne. Bez któregokolwiek z nich Akcja Katolicka nie będzie solidnym budynkiem, ale prowizorycznym barakiem.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

„Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

 

W dniu 18 czerwca 2016 roku odbyła się kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Hasło tegorocznej Pielgrzymki brzmiało: „Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”. Podobnie jak w ubiegłych latach pielgrzymka rozpoczęła się w Katedrze Częstochowskiej, skąd wszyscy zebrani wyruszyli w uroczystej procesji przed szczyt Jasnej Góry, gdzie rozpoczęła się Msza Św. Podczas Mszy Św. wszyscy zgromadzeni odnowili Sakrament Chrztu.

W przeddzień pielgrzymki, w dniu 17 czerwca, podobnie jak w latach poprzednich, odbyła się konferencja.

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ
Częstochowa, 17-18.06.2016 r.
„Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”

 

17 czerwca – piątek – konferencja,
Redakcja ”Niedzieli”, ul. 3 Maja 12

 • 17.00 – otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK
  – słowo J.E. Ks. Bpa Marka Solarczyka, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej
  – wystąpienia:
  Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”
  Ks. Marek Łuczak, sekretarz redakcji tygodnika „Niedziela”
  Ks. Sławomir Bednarski, prezes Fundacji Servire Homini

  dyskusja

 • 19.00 – kolacja
 • 21.00Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
  Apel Jasnogórski – J.E. Ks. Bp Marek Solarczyk
  czuwanie nocne – Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej

18 czerwca – sobota

 • 9.00Katedra Częstochowska
  – słowo pasterskie J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
  – słowo prezesa KIAK Urszuli Furtak
  – słowo Ks. Bpa Marka Solarczyka
  – wystąpienia zaproszonych gości
  – wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”
 • 10.15 – przejście na Jasną Górę
 • 11.15 – powitanie na Szczycie Jasnogórskim
 • 11.30Msza św. na Szczycie Jasnogórskim
  pod przewodnictwem i z homilią J.E. Bpa Marka Solarczyka, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej

II Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej odbył się w Krakowie w dniach 17-20 września 2015 r. pod hasłem „NIEŚMY EWANGELIĘ NADZIEI”. W kongresie uczestniczyło ok. 750 członków Akcji Katolickiej z całej Polski.

Kongres rozpoczął się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Mszą św. odprawioną przez J. Em. Kard. Stanisława Dziwisza w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.

Dwa dni Kongresu poświęcone były wystąpieniom zaproszonych gości i dyskusjom na temat bieżących problemów społecznych, politycznych i kulturalnych. Wszystkie spotkania odbywały się w Filharmonii Krakowskiej i podzielone były na 4 sesje:

I. Rodzina fundamentem społeczeństwa.
II. Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych.
III. Chrześcijański wymian polityki.
IV. Kultura – wolność i odpowiedzialność.

Zaproszonymi gośćmi, którzy wzięli udział w sesjach byli m.in.:

dr Maria Smereczyńska, lek. med. konsultant Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski;
dr Cezary Mech, ekonomista, b. wiceminister finansów, Prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE;
dr Szymon Grzelak, psycholog, Prezes Zarządu Instytutu profilaktyki Zintegrowanej;
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Wiceprezes Zarządu KIAK z żoną Małgorzatą;
prof.dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii;
prof. dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW;
adw. Zbigniew Cichoń – adw. Zbigniew Cichoń, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej, senator RP VII kadencji, b. członek Trybunału Stanu;
prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. UJ, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
Marek Jurek, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczpospolitej
prof. dr hab. UŁ Kazimierz Ujazdowski, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta filmowy;
Jerzy Zelnik – aktor teatralny i filmowy;
Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta.

Na zakończenie dwóch dni obrad zebrani mieli okazję uczestniczyć w koncercie i wysłuchać „Oratorium o Bożym Miłosierdziu” w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN.

Kongres zakończył się przemarszem wszystkich uczestników z Placu Matejki na Rynek Główny oraz uroczystą Mszą św. celebrowaną przez J.E. Abp Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Msza św. była transmitowana przez TVP Polonia.

Ważne myśli Kongresu

Kard. Stanisław Dziwisz
Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej

o. Marek Fiałkowski OFM Conv.
Zadania dla Akcji Katolickiej:
1. Świętość i nawrócenie
2. Permanentna i wielostronna formacja.
3. Budowanie środowiska chrześcijańskiego.
4. Odważny dialog ze współczesnym światem.
5. Aktywność w życiu społecznym.

prof. dr hab. Maria Ryś
Budowanie cywilizacji miłości to troska o świętość, odwagę, szacunek dla drugiego człowieka.
Musimy zrezygnować z oceny drugiego człowieka. Prawo do takiej oceny ma tylko Bóg. Natomiast nie możemy akceptować zła czynionego przez drugiego człowieka.

Marek Jurek
Każdy człowiek jest powołany do działalności politycznej. Polityka bowiem w sensie szerokim jest roztropną troską o dobro wspólne. Wszyscy bez wyjątku uczestniczymy w tworzeniu dobra wspólnego.

Jerzy Sosnowski
Musimy nauczyć się tak wyrażać dezaprobatę, aby nie wpadać w pułapkę nienawiści. Rzetelny dialog z drugim człowiekiem powinien opierać się na następującym założeniu: „być może ja nie całkiem mam rację, być może ty nie całkiem się mylisz”.