Odmawiajcie różaniec

Nabożeństwo różańcowe 1 października o godz.16.30, w niedzielę po Mszy Świętej o godz.10.00 a w dni powszednie po Mszy świętej wieczornej.

Ogłoszenia 25 września 2022

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

25 września 2022r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 *Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.17.00

 1. W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc różańcowy. Msze Sw. wieczorne w październiku w dni powszednie będą sprawowane o godz. 17.30 po Mszy nabożeństwo różańcowe – ok.godz.18.00, w niedzielę nabożeństwo różańcowe po Mszy o godz.10.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 2. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP w pierwszą sobotę miesiąca rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu o godz.16.30 w czasie której zostanie odmówiony różaniec rozpoczynający nabożeństwa różańcowe. O godz.17.30 Msza Sw.
 3. Ofiary zbierane w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diec.Drohiczyńskiej.
 4. 29 września obchodzimy święto sw. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Msze sw. o godz.7.00 i 17.30. Nabożeństwo do bł. Antoniego przed Mszą Sw. wieczorną.
 5. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na rzecz kościoła i parafii.
 6. Zapowiedzi: Jakub Fiedoruk, kawaler, zam. Białystok, par. Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego i Dominika Borowska, panna zam. Bielsk Podlaski par.tut (I).

Ogłoszenia 18 września 2022r

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

18 września 2022r.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.17.00
 2. Zgodnie z tradycją trzecia niedziela września obchodzona jest w Kościele w Polsce jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nasza diecezja pragnie korzystać z różnorodnych środków komunikacji społecznej, aby z ich pomocą głosić Dobrą Nowinę oraz dzielić się dobrem. W tym celu powstało Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, które tę misję stara się realizować na różnorodnych płaszczyznach. W sposób szczególny dzisiaj mamy okazję wesprzeć to dzieło zarówno modlitwą, jak i ofiarami składanymi na ten cel
  do puszek. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy gest życzliwości i wsparcia. Dzięki zaangażowaniu wszystkich diecezjan to dzieło może wciąż się rozwijać
  i służyć wszystkim. /-/ ks. Marcin Gołębiewski  Dyrektor Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej.
 3. W środę święto sw. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Msze sw. o 7.00 i 18.00
 4. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na rzecz kościoła i parafii.