Ogłoszenia 18 września 2022r

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

18 września 2022r.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

  1. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.17.00
  2. Zgodnie z tradycją trzecia niedziela września obchodzona jest w Kościele w Polsce jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nasza diecezja pragnie korzystać z różnorodnych środków komunikacji społecznej, aby z ich pomocą głosić Dobrą Nowinę oraz dzielić się dobrem. W tym celu powstało Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, które tę misję stara się realizować na różnorodnych płaszczyznach. W sposób szczególny dzisiaj mamy okazję wesprzeć to dzieło zarówno modlitwą, jak i ofiarami składanymi na ten cel
    do puszek. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy gest życzliwości i wsparcia. Dzięki zaangażowaniu wszystkich diecezjan to dzieło może wciąż się rozwijać
    i służyć wszystkim. /-/ ks. Marcin Gołębiewski  Dyrektor Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej.
  3. W środę święto sw. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Msze sw. o 7.00 i 18.00
  4. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na rzecz kościoła i parafii.