Adwent 2016

Intencje Mszy św.: 28 listopada – 4 grudnia

PONIEDZIAŁEK – 28 listopada

7.00 1. + greg. Jerzy Sawicki

2. + Pelagia Żukowska

3. + Jan Łukaszuk

7.30 + Kazimierz – Czesław Kwiatkowski
9.00 20 lat nadania imienia Szarych Szeregów Szkole Podstawowej nr 5
18.00 + greg. Janina Oleszko

WTOREK – 29 listopada

7.00 1. o Boże błog. dla Andrzeja i całej rodziny

2. + greg. Jerzy Sawicki

3. + Helena Łuczaj

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 Odnowa w Duchu Świętym

ŚRODA – 30 listopada

Św. Andrzeja Apostoła

6.30 Roraty + siostra Teofilia
7.00 1. + greg. Jerzy Sawicki

2. + Jan Niewiński (19r.)

7.30 + Andrzej Romaniuk, Amelia, Barbara, Czesław
18.00 + greg. Janina Oleszko

CZWARTEK – 1 grudnia

I czwartek

7.00 1. + greg. Jerzy Sawicki

2. + Kazimierz Sienkiewicz, Jan, Władysława(f)

3. + Kazimierz Modliński (4r.), zm. z rodz. Wołosińskich: Bolesław, Franciszka(f), Kazimierz

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 Pomocnicy Maryi

PIĄTEK – 2 grudnia

I piątek

7.00 1.  o Boże bł., łaskę zdrowia dla Haliny Falkiewicz z okazji urodzin

2. + greg. Jerzy Sawicki

3. + Irena Bołtruszko

7.30 + Emilia, Józef, Marian, Helena, Feliks, Danuta Markowscy
18.00 + greg. Janina Oleszko – zakończenie

SOBOTA – 3 grudnia

Św. Franciszka Ksawerego, I sobota

7.00 1. +  greg. Jerzy Sawicki

2. o Boże błog. dla Barbary Klimosz i Barbary Włodarskiej oraz ich rodzin

3. + Irena Wojewódzka (22r.), Stefan, Julia, Władysław, zm. z rodz. Wojewódzkich i Byczuków

7.30 + Aleksander, Kamila(f), Antoni, Edward, Janina, Jan, Wiktoria, Zofia, Janina, oraz zm. z rodz. Byczkowskich
18.00 Roraty + Małgorzata (4r.), Jan, Zuzanna, Bolesław Szałkowscy

NIEDZIELA – 4 grudnia

7.30 +  greg. Jerzy Sawicki
9.00 1. + Czesława (1r.), Jan (13r.) Chrom, zm. z rodz. Chrom

2. + Adela, Paweł, Stanisław, Wacław, zm. z rodz. Gołębiewskich i Puchalskich

10.30 + Helena (1r.), Stanisław Sawoniuk
12.00 + Antoni, Apolonia, Walenty, Józef Jakubowski, Antoni, Franciszka(f)
18.00 + Henryk Wielanowski

Intencje Mszy św. 21-27 listopada

PONIEDZIAŁEK – 21 listopada
Ofiarowanie NMP
7.00 1. + greg. Janina Oleszko

2. + Andrzej Galicki

3. + Marianna Gawryluk (1r.)

7.30 + Janina Domieniuk
18.00 + Jan, Marianna, Stanisław Zalewscy; s. karmelitanka Krystyna, zm. z rodz. Zalewskich, Malinowskich, Syczewskich
WTOREK – 22 listopada
Św. Cecylii
7.00 1. + Gabriela(f), Stanisław, Aleksander, Stanisław, zm. z rodz.

2. + Helena Łuczaj

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 1. + Zdzisław Osmólski (7r.)

2. + Józef (7r.), Janina (16r.) zm. z rodz. Łuszczewskich; Czesław, Janina, zm. z rodz. Ambrożewicz

ŚRODA – 23 listopada
7.00 1. + Jan Łukaszuk

2. + greg. Jerzy Sawicki – rozpoczęcie

7.30 1. + Zofia Kondrat Łukaszuk, zm. z rodz.

2. + greg. Janina Oleszko

18.00 + Łucja, Stanisław Topczewscy
CZWARTEK – 24 listopada
Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
7.00 1. + greg. Jerzy Sawicki

2. + Karolina (14r.), Dymitr, Eugeniusz Antychowicz, zm. z rodz. Ostaszewskich

3.

7.30 + Wiesława(f) Żukowska
18.00 + greg. Janina Oleszko
PIĄTEK – 25 listopada
7.00 1. + greg. Jerzy Sawicki

2. + Edmund, Paweł, Stanisława(f) Mierzwińscy, Eugeniusz, Józef, Agata Kamińscy

3. + Agata, Czesława(f), Joachim Wierzba, Wacław, Józefa(f), Józef Bobowik

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Zuzanny w kolejną rocz. urodzin

2. O szczęśliwą operację dla Tadeusza i zdrowie dla Danuty

SOBOTA – 26 listopada
7.00 1. +  greg. Jerzy Sawicki

2. + Helena Siekierska, Tadeusz Damiańczuk

3. + Helena Łuczaj

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 1. Do Matki Bożej i bł. Antoniego o błog dla rodziny Iwony oraz dla Małgosi i Marka

2. + Marianna, Stanisław, Jadwiga, Bronisława(f), Zofia, Marianna, Luba, z rodz. Orzechowskich

NIEDZIELA – 27 listopada
7.30 1. +  greg. Jerzy Sawicki

2. + Adolf (18r.), Sabina Czarniewscy

9.00 + Franciszek, Bolesław, Kazimiera(f) Szerszeń
10.30 + Mariola Lubowicka (6r.)
12.00 + Józefa (f), Tadeusz Ostap
18.00 + greg. Janina Oleszko

 

Intencje Mszy św. 14-20 listopada

PONIEDZIAŁEK – 14 listopada
7.00 1. + Eugenia, Mirosław Jakubowscy

2. + Daria i Aleksander Gadzinnik; Danuta i Jerzy Dudzińscy; Irmina Borowiec- Płoszyńska

7.30 1. + greg. Janina Oleszko

2. + Janina Żukowska

18.00 + zm. z rodz.: Zimnoch, Szapkowskich, Niewińskich; Anna Kuczyńska
WTOREK – 15 listopada
7.00 1. + Ludwik

2. + Irena Bołtruszko

3. + Stanisław Cierniak, zm. z rodz. Cierniak i Stalewskich

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 + Władysława Sobieszuk (2r.)

ŚRODA – 16 listopada

NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

7.00 1. + Marcin, Krzysztof Malinowscy

2. + Andrzej Galicki (30dz.)

7.30 + Janina Domieniuk
18.00 1. + Helena, Bolesław, Stanisław Falkowscy

2. + greg. Janina Oleszko

CZWARTEK – 17 listopada

Św. Elżbiety Węgierskiej

7.00 1. + Wacław Zimnoch (14r.), Marianna, Franciszek, zm. z rodz. Zimnoch

2. + Czesława Malinowska

3. + Jan Łukaszuk (30dz.)

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 + Jadwiga, Stefan, Wiktoria, Antoni, Maria Łukaszuk, Antoni, Antonina Bibułowicz

PIĄTEK – 18 listopada

Bł. Karoliny Kózkówny

7.00 1. + Apolonia (13r.), Zygmunt, Ryszard

2. + Jan Łukaszuk

3. + Janina, Józef Sacharzewscy, Aleksandra, Józef, Jerzy, Jadwiga, Marian Misiukowie

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 + Jan (9r.), Małgorzata, Zuzanna, Bolesław Szałkowscy

SOBOTA – 19 listopada

Bł. Salomei

7.00 1. + Pelagia Żukowska

2. + Helena, Kazimierz, Franciszek, zm. z rodz. Smorczewskich, Siekierko, Obniskich

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 1. + Stanisław Stalewski, zm. z rodz.

2. + zm. z rodz. Mucha; Henryk Koc

NIEDZIELA – 20 listopada

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7.30 + Teofila(f), Antoni, Henryk, Stefania, zm. z rodz. Masłowskich
9.00 + Helena (3r.), Józef Krasowscy, zm. z rodz. Krasowskich, Wasilewskich
10.30 Za parafian
12.00 1. + Kazimierz Malinowski (1r.)

2. + Andrzej, Jan, Niewińscy, zm. z rodz. Niewińskich, Falkowskich, Kamińskich

18.00 + greg. Janina Oleszko