Adoracja i spowiedź

Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. II prefacja wielkopostna.

Ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne, jako Wasi duszpasterze będziemy od jutra (27.03.2020) codziennie, w godzinach od 15.00 do 18.30 dostępni w konfesjonałach, aby służyć Wam SAKRAMENTEM SPOWIEDZI. W tym czasie będzie wystawiony Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji.

UWAGA:
1. W tym czasie prosimy zajmować ławki oznaczone tylko i wyłącznie kartkami (pozwoli Nam to zachować bezpieczne odległości).
2. Nie stajemy w kolejkach do konfesjonałów.
3. Stosujemy się do zasad ogłoszonych przez władze państwowe w związku z epidemią.
4. Co 30 minut będzie udzielana Komunia Święta.
5. W konfesjonałach znajdują się folie odgradzające penitenta od kapłana oraz są stale odkażane w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Korzystajmy z miłosierdzia Pana w tym czasie łaski.

WIRTUALNA TACA

Parafia Rzymskokatolicka
Narodzenia NMP i św. Mikołaja
Bazylika w Bielsku Podlaskim
ul. Kościelna 4A, 17-100 Bielsk Podlaski

BANK BGŻ oddział operacyjny w Bielsku Podlaskim
nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0072 2020

Ważne

WAŻNE PARAFIA NARODZENIA NMP W BIELSKU PODLASKIM INFORMUJE
Na wszystkie Msze święte, które będą sprawowane w tygodniu oraz w niedzielę
ZAPRASZAMY TYLKO OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY DANĄ INTENCJĘ ORAZ NAJBLIŻSZĄ RODZINĘ TYCH OSÓB.

Pozostałe osoby prosimy o pozostanie w domu i łączność duchową za pośrednictwem telewizji lub radia. Powyższe zaostrzenie DOTYCZY RÓWNIEŻ NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII.

Czym jest KOMUNIA DUCHOWA?

Próbując odnaleźć się w sytuacji pandemii w jakiej się znaleźliśmy, chcemy dowiedzieć się więcej na temat praktyk, które mogą nam pomóc w pogłębieniu naszej relacji z Panem Bogiem w tym czasie. „Ten szczególny Wielki Post jest dobrym czasem, żeby przez to nasze wyrzeczenie i trudność w uczestnictwie i przyjmowaniu Eucharystii uzmysłowić sobie, że rzeczy, które na co dzień są dla nas oczywiste, są naprawdę WIELKIM DAREM.”