Zawierzając się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jesteśmy wezwani, abyśmy wynagradzali – poprzez modlitwę i Komunię św., np. w pierwsze piątki miesiąca – Sercu Pana Jezusa zranionemu grzechami, niewdzięcznością i oziębłością religijną ludzi.

Niedziela Słowa Bożego 2024

Czternastego dnia od Wielkanocy przypada Niedziela Biblijna oraz początek Tygodnia Biblijnego.
Jest to czas głębokiej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki.
W tym roku hasłem przewodnim są słowa: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.