Duszpasterze


Proboszcz:

Ks. prał. mgr Kazimierz Siekierko

Wikariusze:

Ks. mgr Paweł Solka

Ks. mgr Tomasz Łapiński

Senior:

Ks. prał. dr Ludwik Olszewski