Duszpasterze


Proboszcz:

Ks. kan. Ryszard Zalewski

Wikariusze:

Ks. dr Adam Banaszek

Ks. dr Łukasz Suszko

Kapelan szpitala ks. kan. Jarosław Kuźmicki