Namaszczenie chorych

 

W Liście św. Jakuba czytamy:

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Namaszczenie Chorych jest jednym z siedmiu sakramentów świętych, przewidzianym dla osób ciężko chorych.

Kiedy zwykle namaszcza się chorego?

Namaszczenia Chorych zwykle udziela się, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM! Dlatego nie powinno się zwlekać z wezwaniem kapłana w sytuacji, gdy życie chorego jest zagrożone.

Kto może przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych?

 1. Człowiek znajdujący się w ciężkiej chorobie lub zagrożeniu życia. W tej sytuacji nie jest potrzebna żadna opinia lekarska, wystarczy, że opiekujący się osobą chorą lub mieszkający z nią uznają sami, że choroba jest poważna a sytuacja może mieć śmiertelne skutki.
 2. Osoby w wieku starczym. Wiek ten to okoliczności w których może dojść do nagłej śmierci i dlatego sam starczy wiek już jest argumentem do przyjęcia Namaszczenia Chorych.
 3. Przed ciężkimi operacjami. Sam zabieg operacyjny może być zagrożeniem życia dla pacjenta dlatego przed zabiegiem także można przystąpić do Namaszczenia Chorych

Jeżeli chory ze względu na swój stan zdrowia nie może przystąpić do Komunii Św. (np. jest nieprzytomny) należy o tym powiedzieć przy wezwaniu kapłana. Komunii Św. nie udziela się też osobom, które straciły jasność używania rozumu i świadomość sytuacji i np. nie rozróżniają czy przyjmują Najświętszy Sakrament czy lekarstwa.

Jak często można przyjmować sakrament chorych?

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie się choroby.

Kto udziela Namaszczenia Chorych?

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielać mogą jedynie kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Jak udziela się Namaszczenia Chorych?

Udzielający sakramentu namaszcza czoło i ręce chorego, modląc się przy tym o uzyskanie specjalnej łaski płynącej z tego sakramentu.

Co należy przygotować wzywając kapłana do Sakramentu Namaszczenia?

 1. W pokoju chorego powinien być przygotowany stół jak na kolędę tzn. biały obrus, krzyż i dwie świece.
 2. Należy zapewnić możliwość godnego przystąpienia do Komunii Św. przez chorego : stół jest w tej sytuacji miejscem na rozłożenie korporału z Najświętszym Sakramentem.
 3. Możliwość wyspowiadania się chorego : w czasie spowiedzi domownicy powinni opuścić pokój a po spowiedzi wrócić do wspólnej modlitwy.
 4. W sytuacji przyjmowania Namaszczenia Chorych na stole powinien być przygotowany na talerzyku kawałek waty, by kapłan mógł w tę watę wytrzeć palce z oleju św. Po obrzędzie Namaszczenia Chorych watę należy bezzwłocznie spalić.

Skutki jakie sprawia Namaszczenie Chorych:

 • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła;
 • umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością;
 • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
 • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego;
 • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.