30 czerwca

1. Dziękujemy wiernym za udział w oktawie Bożego Ciała, za wspólną modlitwę, przygotowania i udział w procesjach.

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

3. Zgodnie z decyzja bpa Tadeusza Pikusa, naszą parafie opuszczają kapłani. Z 1 lipca ks. Proboszcz Kazimierz Siekierko przechodzi na emeryturę, ks. Paweł Solka został mianowany proboszczem Parafii Wirów. Od 25 sierpnia ks. Tomasz został mianowany wikatiuszem Parafii Kosów Lacki. Z posługi organisty odchodzi także Pan Marcin Łukaszewicz.

ks. Proboszcz pragnie gorąco podziękować wikariuszom, swoim współpracownikom, siostrom zakonnym szczególnie s. Anastazji zakrystiance. Pracownikom świeckim, dbającym o kościół i plebanie i ich otoczenie. Dziękuje wiernym, za budowanie wspólnoty parafialnej przez wspólną modlitwę, ofiarność i udział w pracach prowadzonych w kościele i wokół. Dziękuje władzy,  instytucjom, szkołom, firmom za lata współpracy na wszystkich płaszczyznach. Dziękuje wszystkim, których niesposób wymienić imiennie. Proszę byście rodzinnie przyjęli waszego nowego proboszcza ks. Ryszarda Zalewskiego, także jego wikariuszy i otoczcie ich modlitwą jak nas do tej pory. Szczęść Wam Boże!

Imieniny ks. Tomasza

3 lipca we wspomnienie św. Tomasza Apostoła swoje imieniny obchodzi nasz wikariusz ks. Tomasz Łapiński. 

Życzymy wszystkiego co dobre, Bożego błogosławieństwa na każdy dzien oraz opieki i prowadzenia Maryi Matki kapłanów. Szczęść Boże!