Intencje Mszy św. 14-20 listopada

PONIEDZIAŁEK – 14 listopada
7.00 1. + Eugenia, Mirosław Jakubowscy

2. + Daria i Aleksander Gadzinnik; Danuta i Jerzy Dudzińscy; Irmina Borowiec- Płoszyńska

7.30 1. + greg. Janina Oleszko

2. + Janina Żukowska

18.00 + zm. z rodz.: Zimnoch, Szapkowskich, Niewińskich; Anna Kuczyńska
WTOREK – 15 listopada
7.00 1. + Ludwik

2. + Irena Bołtruszko

3. + Stanisław Cierniak, zm. z rodz. Cierniak i Stalewskich

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 + Władysława Sobieszuk (2r.)

ŚRODA – 16 listopada

NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

7.00 1. + Marcin, Krzysztof Malinowscy

2. + Andrzej Galicki (30dz.)

7.30 + Janina Domieniuk
18.00 1. + Helena, Bolesław, Stanisław Falkowscy

2. + greg. Janina Oleszko

CZWARTEK – 17 listopada

Św. Elżbiety Węgierskiej

7.00 1. + Wacław Zimnoch (14r.), Marianna, Franciszek, zm. z rodz. Zimnoch

2. + Czesława Malinowska

3. + Jan Łukaszuk (30dz.)

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 + Jadwiga, Stefan, Wiktoria, Antoni, Maria Łukaszuk, Antoni, Antonina Bibułowicz

PIĄTEK – 18 listopada

Bł. Karoliny Kózkówny

7.00 1. + Apolonia (13r.), Zygmunt, Ryszard

2. + Jan Łukaszuk

3. + Janina, Józef Sacharzewscy, Aleksandra, Józef, Jerzy, Jadwiga, Marian Misiukowie

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 + Jan (9r.), Małgorzata, Zuzanna, Bolesław Szałkowscy

SOBOTA – 19 listopada

Bł. Salomei

7.00 1. + Pelagia Żukowska

2. + Helena, Kazimierz, Franciszek, zm. z rodz. Smorczewskich, Siekierko, Obniskich

7.30 + greg. Janina Oleszko
18.00 1. + Stanisław Stalewski, zm. z rodz.

2. + zm. z rodz. Mucha; Henryk Koc

NIEDZIELA – 20 listopada

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7.30 + Teofila(f), Antoni, Henryk, Stefania, zm. z rodz. Masłowskich
9.00 + Helena (3r.), Józef Krasowscy, zm. z rodz. Krasowskich, Wasilewskich
10.30 Za parafian
12.00 1. + Kazimierz Malinowski (1r.)

2. + Andrzej, Jan, Niewińscy, zm. z rodz. Niewińskich, Falkowskich, Kamińskich

18.00 + greg. Janina Oleszko