Instalacja Kanonicka

Administrator Apostolski Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp Tadeusz Pikus 26 czerwca 2019 r. przewodniczył obrzędowi instalacji kanonickiej.

Ks. kan. Romuald Kosk – proboszcz parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego w Węgrowie został podniesiony do godności kanonika gremialnego, zaś ks. Krzysztof Malinowski – proboszcz parafii w Skibniewie został mianowany kanonikiem honorowym.

Obrzęd dokonał się podczas Mszy św. w bielskiej bazylice, którą poprzedziły Nieszpory Eucharystyczne oraz procesja wokół świątyni.

Prepozyt Kapituły ks. prał. Jerzy Cudny poprosił Ekscelencję o ustanowienie nowych kanoników. Kandydaci publicznie złożyli wyznanie wiary, które złożyli na ręce ks. Biskupa. Po poświęceniu szat kanonickich oraz dystynktoriów ks. Biskup przyodział kanoników we właściwe im szaty.

Ks. Romuald Kosk, jako kanonik gremialny otrzymał również pierścień. W specjalnym obrzędzie został podprowadzony do ołtarza oraz do wprowadzony stall kanonickich. W imieniu swoim oraz ks. kan. Krzysztofa Malinowskiego podziękował ks. Biskupowi za to wyróżnienie. Jak zaznaczył motywuje ono do gorliwszej pracy w Kościele Chrystusowym na chwałę Bogu i pożytek ludziom.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski