Intencje Mszy Świętej w tygodniu 13-19.10.2014

DATA GODZ INTENCJE 2014 r.
PONIEDZIAŁEK –
13 października
7:00  + Edward Huszcza
7:00  + Genowefa(f) i Wiktor Zdrojkowski
7:30  + Leszek Kondrat (greg.)
17:30  + Jadwiga i Franciszek Łapiński
WTOREK 14 października 7:00 + Maria (f) (1r.) , zm. z rodz. Sidorskich
7:00 + Marianna(f) Niewińska, Dominika(f), Ignacy
7:30 + Leszek Kondrat (greg.)
17:30 + Jadwiga(f),  Stefan, Wiktoria(f), Antoni, Maria(f), Marianna(f), z rodz. Łukaszuków, Antoni, Antonina(f) z rodz. Bibułowiczów
ŚRODA –
15 października
7:00 + Janina(f), Leon, Bogdan, Teodor i Zygmunt
7:00 + Leszek Kondrat (greg.)
7:30 + Aleksander (15r.), Gabriela(f), Stanisław i Stanisław
17:30 + Zbigniew i Edward Malinowska
CZWARTEK –
16 października
7:00 + Piotr Iwaniuk (6r.)
7:00 + Józefa(f) Filipowicz i zm. z rodziny
7:30 + Józef (9r.), Jan, Kajetan, Karolina Konobrodzka, Maria(f), Adolf, Edward Burzyński i Anna(f) Korycka
17:30 Różaniec św.
18:00 Msza św. O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi
18:00 Msza św. + Leszek Kondrat (greg.)
PIĄTEK –
17 października
7:00 Do Ducha Świętego o Bożą moc dla kapłanów posługujących w naszej Parafii
7:00 + Teresa Krasowska
7:30 + Leszek Kondrat (greg.)
17:30 + Jan (3 r.), Stanisław, Felicja(f), Jadwiga(f), Czesław, Józef, Kajetan, Karolina(f), Henryk
SOBOTA –
18 października
7:00 + Artur Pawlik
7:00 + Henryk Kondrat (11 r.) i zm. z rodziny
7:30 + Leszek Kondrat (greg.)
17:30 O Boże błog. dla KŻR pw. św. Jana Pawła II oraz o życie wieczne dla zm. czł. tego Kółka
NIEDZIELA –
19 października
7:30 + Barbara Kowalewska, zm. z rodz. Borowskich, Królikowskich i Gaińskich
9:00 Do św. Mikołaja o Boże błog. dla rodziny i dobytku
9:00 +Wacław Niewiński
10:30 + Leszek Kondrat (greg.)
12:00 + Wacław (12 r.), Stanisława(f), Anna(f), Felicja(f), Antoni, Józef, Jan Niewiński, Eugenia(f), Jan Fiedorowicz
18:00 + Wiesław Rudko (7 r.), zm. z rodziny