Intencje Mszy Świętej w tygodniu 10 – 26.07.2015

DATA GODZINA INTENCJE 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
20 lipca
7:00 + Wiesława(f) Żukowska (greg.)
7:00 + Janina Dernowska (1 r.)
18:00 + Janina(f) i Kazimierz Hryniewicki, Anastazja(f), Franciszek i Henryk Zajączkowski
18:00 + Wiktor Niewiński (30 dz.)
WTOREK
21 lipca
7:00 + Wiesława(f) Żukowska (greg.)
7:00 + Piotr (14 r.), Władysława(f) i Aleksander Kozłowski
18:00 + Władysław Starnacki, Jan i Władysława(f), zm. z rodziny
ŚRODA
22 lipca
7:00 + Wiesława(f) Żukowska (greg.)
7:00 + Helena(f) i Paweł Falkowski, Julia(f) i Grzegorz
18:00 + Kazimiera(f) i Mieczysław Orzełowski, Edward, Marianna(f) i Franciszek Dorotkiewicz
CZWARTEK
23 lipca
7:00 + Wiesława(f) Żukowska (greg.)
7:00 + Maria(f) (7 r.) i Wacław Wasilewski, Wiktor Sawicki, Jerzy
18:00 + Jan, Jerzy (8 r.), Zofia(f), Paweł Sakowicz, Marianna(f), Andrzej, Jan i Józef
Trzeszczkowski
PIĄTEK
24 lipca
7:00 + Wiesława(f) Żukowska (greg.)
7:00 + Maria(f), Wincenty i Danuta Piast, ks. Zbigniew Kilian, Ewa Szymańska
18:00 + Krzysztof i Adolf Olszewski, Stanisław Żukowski
SOBOTA
25 lipca
7:00 + Wiesława(f) Żukowska (greg.)
7:00 + Krzysztof i dusze cierpiące w czyśćcu
18:00 + Jadwiga(f) Czaczkowska, Stanisława(f) Sarnacka i zm. z rodziny
NIEDZIELA
26 lipca
7:30 + Wiesława(f) Żukowska (greg.)
9:00 + Stanisław Skrzypkowski, Łucja(f) i zm. z rodziny
10:30 + Marianna(f) (3 r.) i Witold Hryniewicki, Władysława(f), Zygmunt i Franciszek Ciepielewski
12:00 + Maria(f) Strynkowska (4 r.), zm. z rodz. Strynkowskich i Zalewskich
18:00 + Halina Malinowska (6 r.), Stanisław Bagiński, zm. z rodziny