Intencje Mszy św.: 16-22 października

PONIEDZIAŁEK– 16 października

Św. Jadwigi Śląskiej

7.00 1. + greg. Artur Bańkowski

2. + Ludgard Stalewski

3. O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi

7.30  O zdrowie i Boże błog. dla Bożeny
17.30 + Jan, Olimpia Nazarko

WTOREK – 17 października

Św. Ignacego Antioocheńskiego, biskupa i męczennika

7.00 1. + greg. Artur Bańkowski

2. + Ludgard Stalewski

7.30  
17.30 1. O Boże błog. dla mieszkańców ul. Glogera

2. + Jan (6r.), Kajetan, Karolina, Józef, Stanisław, Felicja, Jadwiga, Czesław, Henryk

ŚRODA – 18 października

Św. Łukasza Ewangelisty

7.00 1. + greg. Artur Bańkowski

2. + Bronisław, Anna Rzeszut

7.30 + Ewelina Pradyszczuk
17.30 + Ludgard Stalewski

CZWARTEK – 19 października

7.00 1. + greg. Artur Bańkowski

2. + Jerzy, Wiktor Sawicki, Helena Bazyluk

7.30 + zm. z rodz. Prokpoczuk i Kurek
17.30 1. + Jerzy Frejman

2. + Ryszard, Leokadia, Wiktor Falkowscy, zm. z rodz. Falkowskich

 PIĄTEK – 20 października

Św. Jana Kantego, prezbitera

7.00 1. + greg. Artur Bańkowski

2. Dziękczynna za 50 lat życia Anny Katarzyny, z prośbą o Boże błog.

7.30 + Kazimiera Pedyk (7r.), Henryk Pedyk, Szczepan Czarniawski
17.30 1. O Boże błog. dla mieszkańców ul. Kluka i Na Lubce

2. + Waldemar Krasowski (3r.), Jadwiga, Florentyna Krasowscy

SOBOTA – 21 października

Bł. Jakuba Strzemię

7.00 1. + greg. Artur Bańkowski

2. + Daniel Falkowski

7.30 + Józef Hryniewicki, Regina, Marian Wiśniewscy, zm. z rodz. Hryniewickich
17.30 1. O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Elżbiety, Jadwigi, Zbigniewa, Dariusza

2. Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Elżbiety i Wiesława Malinowskich, z prośbą o Boże błog.

29 NIEDZIELA – 22 października

7.30 + greg. Artur Bańkowski
9.00 + Wiesław Rutko (10r.), Marianna, Zdzisław, Ryszard, Albin  
10.30 + Artur Krasucki
12.00 1. + Jan Chmielnicki

2. O Boże błog. dla Mai i jej mamy  

18.00 + Antoni (18r.), Zofia, Wincenty, Piotr