2 września

  1. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego, jutro (poniedziałek, 3 września) godz. 7:45, Augustowo godz. 10.00
  2. W ty, tygodniu mamy doroczna adoracje Najświętszego Sakramentu zwaną Nabożeństwem 40-godzinnym, połączoną z odpustem Narodzenia NMP.
  3. Msze św. 6 i 7 września o godz. 730, 900, 1030, 1800. 8 września o godz. 730, 900, 1030, 1200, 1800 po której bedzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła, którą prosimy przygotować (dziewczynki sypiące kwiaty, chaoragwie, feretrony, baldachim)
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca, spowiedź podczas nabożeństwa.