11 listopada

  1. Dziś 100-lecie odzyskania  Niepodległości przez Polskę, pamiętajmy o naszej Ojczyźnie w modlitwie.
  2. 16 XI 2018 w piątek o godz. 18.30 wystąpi w ufundowanej przez Izabelę Branicką bazylice pw. Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim – Zespół Wokalny – Schola Gregoriana Sancti Casimiri pod dyr. Mariusza Perkowskiego z  programem „Cantus Mariales – dawne śpiewy o NMP”.
    Zaprezentowane zostaną utwory mające źródła liturgiczne od średniowiecza  aż do czasów współczesnych oraz różne formy muzyczne obecne w muzyce kościelnej tj. Chorał gregoriański, średniowieczne dwugłosowe sekwencje  z XIII w., utwory wielogłosowe okresu renesansu i baroku a także współczesne
  3. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na potrzeby Wyższego Seminarium w Drohiczynie.