23 grudnia

  1. 24 grudnia Wigilią rozpoczniemy Świętowanie Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o naszych chrześcijańskich tradycjach i zwyczajach. Pasterka o godz. 2400.  Pasterce będzie przewodniczyć Pasterz naszej Diecezji, bp Tadeusz Pikus. Po Mszy  poświęcenie pamiątkowej tablicy poświęconej pomordowanym  bielszczanom, która została zamontowana we wnęca dawnego wejścia na plac kościoła od ul. Kościelnej.
    Msze św. tylko rano o godz.  700, 730, nie ma Mszy o 1800.
  2. 25 grudnia Msze św.:  900, 1030, 1200, nie ma Mszy o godz. 700 i 1800.
  3. 26 grudnia Msze jak w każdą niedzielę. Taca na KUL.
  4. Kolejna Niedziela Świętej Rodziny.