Seminarium w Wilnie

Antoni wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie.