Mianowanie na proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

Biskup Zygmunt Łoziński obdarzył ks. Antoniego godnością kanonika honorowego pińskiej Kapituły Katedralnej.

Ks. kan. Antoni zostaje mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, a także dziekanem dekanatu bielskiego.