Pierwsze aresztowanie – 12 września 1939 r.

Wojska niemieckie aresztują ks. Antoniego, ks. Ludwika Olszewskiego, burmistrza miasta Alfonsa Erdmana, których wypuszczono po 8 dniach