Ekshumacja

W 2. rocznicę męczeńskiej śmierci dokonano ekshumacji zwłok rozstrzelanych bielszczan, ciała przeniesiono na katolicki cmentarz parafialny, do specjalnie przygotowanego mauzoleum.