Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, męczenników XX wieku, wśród których mieli znaleźć się ks. Antoni Beszta Borowski oraz ks. Ludwik Olszewski.