Pierwsza parafia

Podjęcie pracy wikariusza w parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie.