Jubileusz 25-lecia Odnowy w Duchu Św. „Dobry Pasterz”