Chrzest

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

Informacje dla rodziców dziecka:

1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). (Jeśli gdzie indziej, konieczna jest zgoda miejscowego ks. Proboszcza)

2. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.

Chrzty podczas Mszy Św. odbywają się w Niedzielę, jeżeli rodzice żyją w związku sakramentalnym. Chrzty poza Mszy św. i w inne dni są możliwe po ewentualnym ustaleniu z kapłanem.

W przypadku, gdy rodzice są w związku niesakramentalnym, chrzest odbywa się poza Mszą Świętą.

3. W kancelarii należy przedłożyć:

 • metrykę urodzenia USC (oryginał aktu),
 • metrykę ślubu kościelnego (jeśli ślub zawarty był w innej parafii),
 • jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania.
 • dokładne dane personalne chrzestnych (imię/imiona; nazwisko/nazwiska; datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
 • przed chrztem rodzice chrzestni (będący spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania o tym, że mogą pełnić rolę chrzestnych.

4. Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych?

 • ukończony 16 rok życia i przyjęty Sakrament Bierzmowania,
 • bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,
 • katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
 • uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.
 • ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

5. Nie mogą być chrzestnymi:

 • żyjący w małżeństwie bez sakramentu małżeństwa,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

6. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w specjalnej nauce i przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi św.), a w dniu chrztu – do Komunii św.

7. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.

8. Do chrztu św. przychodzimy 20 minut przed wyznaczoną godziną.

9. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.