Niedziela Słowa Bożego 2024

Czternastego dnia od Wielkanocy przypada Niedziela Biblijna oraz początek Tygodnia Biblijnego.
Jest to czas głębokiej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki.
W tym roku hasłem przewodnim są słowa: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.